เปิดลายแทง 19 ทางหลวง150กม.ใช้แบริเออร์ยางพารา

0
54

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier: RFB) และหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) ว่า ตามแผนงานในปี 63 ทล. มีความต้องการใช้เสาหลักนำทาง จำนวน 89,000-90,000 ต้น

ซึ่งต้องผลิตให้แล้วเสร็จภายใน ก.ย. 63 ขณะที่แผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีตจะดำเนินการบนถนน 19 สายทาง 26 ช่วง ใน 13 จังหวัด ระยะทาง 150 กม. เบื้องต้นจะดำเนินการบนถนนที่เป็นเกาะสี และถนนที่มีเกาะเป็นร่องกลาง เน้นเลือกเส้นทางที่มีสถิติอุบัติเหตุสูง รวมถึงดำเนินการเกาะกลางถนนที่เป็นเกาะยก ที่มีสภาพความไม่ปลอดภัย เพื่อป้องกันอันตรายรถเสียหลัก อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าจะไม่มีการรื้อเกาะเดิมอย่างแน่นอน

สำหรับการดำเนินการแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีตบนถนน 19 สายทาง 26 ช่วง ได้แก่ 1.จ.พิจิตร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 ตอนเขาทราย-ฆะมัง ตอน 1 กม.ที่ 90+675- 92+925 ระยะทาง 2.250 กม. 2.สงขลา ทล. 408 ตอนทุ่งหวัง-นาทวี กม.ที่ 182+261-190+800 ระยะทาง 1.100 กม.

3.นครนายก ทล. 3049 ตอนนครนายก-น้ำตกนางรอง กม.ที่ 0+430-1+530 และ กม.ที่ 3+085-4+185 ระยะทาง 2.200 กม. 4.หนองบัวลำภู ทล. 228 ตอนห้วยสายหนัง-ศรีบุญเรือง กม.ที่ 52+900-53+984 ระยะทาง 1.084 กม. 5.พิจิตร ทล. 1067 ตอนหอไกร-สี่แยกโพธิ์ไทรงาม กม. ที่ 7+100-15+500 ระยะทาง 8.400 กม.

6.พิษณุโลก ทล. 12 ตอนวังทอง-เข็กน้อย กม. ที่ 280+755-289+277 ระยะทาง 8.522 กม. 7.บุรีรัมย์ ทล. 219 ตอนหัวถนน-บุรีรัมย์ กม.ที่ 128+082-135+880 ระยะทาง 7.798 กม. 8.ขอนแก่น ทล. 208 ตอนท่าพระ-หนองสะพัง กม.ที่ 1+050-9+950 ระยะทาง 8.900 กม. 9.นครนายก ทล. 3222 ตอนเขาเพิ่ม-บ้านนา กม.ที่ 26+219-37+653 ระยะทาง 11.434 กม.

10.นครศรีธรรมราช ทล. 4305 ตอนทุ่งสง-จำปา กม.ที่ 2+750-6+000 ระยะทาง 3.250 กม. 11.สุราษฎร์ธานี ทล. 4009 ตอนเวียงสระ-บางสวรรค์ กม.ที่ 65+350-74+000 ระยะทาง 3.659 กม. 12.นครศรีธรรมราช ทล. 4110 ตอนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ กม.ที่ 0+667-4+850 ระยะทาง 4.183 กม. 13.เชียงใหม่ ทล. 1317 ตอนสันกลางใต้-ห้วยแก้ว กม.ที่ 5+000-16+500 ระยะทาง 11.500 กม.

14.พิจิตร ทล. 113 ตอนเขาทราย-ฆะมัง ตอน 2 กม.ที่ 92+975-95+385 ระยะทาง 2.410 กม. 15.หนองบัวลำภู ทล. 228 ตอนวังหมื่น-หนองบัวลำภู กม.ที่ 85+184-85+884 ระยะทาง 0.700 กม. 16.หนองบัวลำภู ทล. 210 ตอนนาคำไฮ-วังสำราญ กม.ที่ 81+698-84+350 ระยะทาง 2.652 กม.

17.ขอนแก่น ทล. 2146 ตอนหนองบัวลำภู-เขื่อนอุบลรัตน์ กม.ที่ 9+353-10+490 ระยะทาง 1.137 กม. 18.ขอนแก่น ทล. 2038 ตอนห้วยน้ำเงิน-เมืองใหม่ กม.ที่ 18+050-18+475 ระยะทาง 0.425 กม. 19.บุรีรัมย์ ทล. 219 ตอนสตึก-หัวถนน กม.ที่ 108+600-128+082 ระยะทาง 19.482 กม.

20.ลพบุรี ทล. 205 ตอนบ้านหมี่-ดงพลับ กม.ที่ 5+340-10+371 ระยะทาง 5.031 กม. 21.สระบุรี ทล. 3022 ตอนพระพุทธบาท-ท่าเรือ กม.ที่ 0+500-10+000 ระยะทาง 13.100 กม. 22.นครนายก ทล. 3049 ตอนนครนายก-น้ำตกนางรอง กม.ที่ 4+185-18+250 ระยะทาง 14.065 กม. 23.พระนครศรีอยุธยา ทล. 3263 ตอนอยุธยา-ไผ่กองดิน กม.ที่ 0+000-0+300 ระยะทาง 3.760 กม.

24.นครศรีธรรมราช ทล. 4110 ตอนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ กม.ที่ 0+667-4+850 ระยะทาง 4.183 กม. 25.นครศรีธรรมราช ทล. 4116 ตอนโคกบก-บ่อน้ำร้อน กม.ที่ 0+112-3+143 ระยะทาง 3.031 กม. และ 26.สงขลา ทล. 408 ตอนนาทวี-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) กม.ที่ 218+385-232+925 ระยะทาง 14.540 กม.