NSI นำสินประกันภัย จ่ายสินไหมเหยื่อกราดยิงโคราช

0
15

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวและญาติของนายศรัณยพงศ์ พงษ์ชะอุ่มดี ช่างฝีมือโรงงาน สำนักงานชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน, นายจิรวัฒน์ รัดกลาง และนายอำนาจ บุญเอื้อ รปภ.ห้างเทอร์มินอล 21 ผู้ถือกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มของนำสินประกันภัย ซึ่งซื้อความคุ้มครองผ่านทาง บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล หมายเลขกรมธรรม์ PAGB62HOP-000149, PAGB62HOP-000075 และ PAGB63HOP-000025 ตามลำดับ โดยทั้งสามท่านเสียชีวิตจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญกลางใจเมืองโคราชระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เร่งดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ให้กับทายาทผู้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์รายละ 100,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว