กทท.ปรับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงตามสภาวะตลาด

0
44

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ปรับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า และการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้

1. อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

• ตู้มีสินค้า ขนาด 20 ฟุตราคา 22 บาท (ค่าธรรมเนียมเดิมเก็บ 42 บาท) ขนาด 40 ฟุต ราคา 44 บาท (ค่าธรรมเนียมเดิมเก็บ 84 บาท) ขนาดมากกว่า 40 ฟุต ราคา 50 บาท (ค่าธรรมเนียมเดิมเก็บ 94 บาท)

• ตู้สินค้าเปล่า ขนาด 20 ฟุต ราคา 13 บาท (ค่าธรรมเนียมเดิมเก็บ 25 บาท) ขนาด 40 ฟุต ราคา 26 บาท (ค่าธรรมเนียมเดิมเก็บ 49 บาท) ขนาดมากกว่า 40 ฟุต ราคา 29 บาท (ค่าธรรมเนียมเดิมเก็บ 56 บาท)

2. อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

• ท่าเรือกรุงเทพ เรือลากจูงตั้งแต่ 2,000 แรงม้า ขึ้นไป   679 บาท / ชั่วโมง (ค่าธรรมเนียมเดิมเก็บ 1,255 บาท/ชั่วโมง)

• ท่าเรือแหลมฉบัง  741 บาท / ชั่วโมง (ค่าธรรมเนียมเดิมเก็บ 1,426 บาท/ชั่วโมง)

ทั้งนี้ กทท. จะทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมทุกวันที่ 1 มกราคม 1 เมษายน 1 กรกฎาคม และ 1 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งใช้ผลต่างของราคาน้ำมันดีเซลของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระหว่างราคาเฉลี่ยในระยะเวลา 3 เดือน  ที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยทั้งปีของปี พ.ศ. 2547 และจะปรับปรุงในกรณีที่ผลการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 5 โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือกรุงเทพ โทร. 0-2269-5620