คมนาคม สรุปอุบัติเหตุช่วงหยุดยาว ย้ำหลักเกิดจากขับรถเร็วเกินกม.กำหนด

0
19

กระทรวงคมนาคม สรุปผลอำนวยความสะดวก ปลอดภัย รองรับการเดินทางประชาชนช่วงหยุดยาว 24 – 28 ก.ค.63 ชี้จัดบริการขนส่งสาธารณะได้อย่างเพียงพอไม่มีผู้โดยสารตกค้าง มีผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะกว่า 8.8 ล้านคน มีปริมาณการจราจรเข้า – ออกกรุงเทพฯ 13.3 ล้านคัน ย้ำสถิติอุบัติเหตุสาเหตุหลักเกิดจากขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงคมนาคมได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และดูแลความปลอดภัยการเดินทางของประชาชน รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2563 โดยสรุปข้อมูลจากช่วงเวลาดังกล่าวทั้ง 5 วัน พบว่ามีประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 8,821,644 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ 1.26% มีปริมาณการจราจรเข้า – ออกกรุงเทพฯ จำนวน 13,309,462 คัน ต่ำกว่าประมาณการ 12.24% โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 12,570,256 คัน ส่วนสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2563 พบว่า มีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 431 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 67 คน บาดเจ็บ 345 คน บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางตรง 71.69% สาเหตุสำคัญเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด โดยเกิดที่จังหวัดชลบุรีมากที่สุด จำนวน 35 ครั้ง สำหรับอุบัติเหตุที่มีรถจักรยานยนต์เกี่ยวข้อง จำนวน 122 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 41 คน เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด จำนวน 13 ครั้ง

ทั้งนี้ ไม่มีรายงานอุบัติเหตุในบริการขนส่งสาธารณะทางรถไฟ 3 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 2 คน จากเหตุรถไฟชนยานพาหนะช่วงสถานีรถไฟนาทา จังหวัดหนองคาย มีผู้เสียชีวิต 1 คน และเหตุผู้โดยสารพลัดตกรถไฟเส้นทางกรุงเทพ – หัวหิน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เสียชีวิต 1 คน ส่วนเหตุรถไฟเส้นทางกรุงเทพ – สุไหงโก-ลก ชนยานพาหนะบริเวณสถานีรถไฟควนหินมุ้ย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

สำหรับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด เสนอแนะรูปแบบการเดินทางวิถีใหม่ (Transport New Normal) นั้นได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้บริการอย่างดี