3 พันธมิตร ประกาศความสําเร็จ “เรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลลําแรกไทย”

0
43

บ้านปูเน็กซ์-สกุลฎ์ซี –ภูเก็ตพัชทรีทัวร์ ประสานมือดันโปรเจ็กต์ระดับแฟลกชิพ ผลิตเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลลำแรกไทย ยกระดับอุตสาหกรรมกผลิตเรือทัดเทียมนานาชาติ “นํ้าหนักเบา ไม่เป็นสนิม ไม่จม” รับอุตสาหกรรม Green Tourism นําร่องในเส้นทางท่องเที่ยวภูเก็ต – อ่าวพังงาเป็นที่แรก

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) และบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จํากัด เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นโปรเจกต์ระดับแฟลกชิพที่ทั้ง 3 องค์กรต้องการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตเรือให้มีศักยภาพทัดเทียม นานาชาติ ผลักดันให้ทุกภาคส่วนหันมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น และร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ Green Tourism

“บ้านปูเน็กซ์ บริษัทลูกกลุ่มบ้านปูฯขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter ได้สนับสนุนงบประมาณ และนํานวัตกรรมความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานมาใช้ในการผลิตเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเลลําแรกของไทย โดยนําแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (LiB) ขนาด 625 กิโลวัตต์ชั่วโมงจากบริษัทดูราเพาเวอร์1 เครือข่ายพันธมิตรที่บ้านปูเน็กซ์เข้าไปร่วมลงทุนมาใช้กับเรือลํานี้ ซึ่งเป็นแบตฯมีประสิทธิภาพสูงได้รับเครื่องหมายการันตีคุณภาพ และสิทธิบัตรต่างๆ ในระดับสากลกว่า 40 ใบ”

CEO กลุ่มบ้านปูฯ ระบุอีกว่าบ้านปูเน็กซ์ยังติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวปอ จ. ภูเก็ต และนําระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System) มาใช้ควบคุมการผลิต ส่งจ่าย และใช้พลังงานบนเรือให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมรวบรวมข้อมูลจากระบบดังกล่าว มาใช้ตรวจสอบการทํางานของเรือ วางแผนการบริหารจัดการพลังงาน และการซ่อมบํารุง รวมถึงนําข้อมูลการใช้พลังงานจากระบบแพลตฟอร์มที่ทํางานร่วมกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟติงส์ (Internet of Things – IoT) มาพัฒนาและออกแบบการใช้พลังงานให้ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าแต่ละรายต่อไปในอนาคต

“ล่าสุดเตรียมสานต่อความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ พัฒนาเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าลําที่ 2 ชูนวัตกรรมการใช้พลังงานสะอาดแบบครบวงจร โดยจะเสริมฟังก์ชันในการผลิตพลังงานสะอาด ด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนดาดฟ้า เพื่อนําพลังงานไฟฟ้ามากักเก็บ และใช้ บนเรือลํานี้ คาดว่าจะผลิตแล้วเสร็จภายในปีหน้า”

นายนําชัย สกุลฎ์โชคนําชัย ประธานกรรมการบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่ น จํากัด กล่าวว่าจากการร่วมมือกันแบบบูรณาการครั้งนี้ ถือว่าเป็นก้าวข้ามจากการทดลองเรือต้นแบบสู่การแข่งขัน เชิงพาณิชย์ได้อย่างเต็มรูปแบบความท้าทายของโปรเจกต์นี้ คือ การผลิตเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของภูเก็ต พัชทรีทัวร์ กรุ๊ป ได้ครบถ้วนในราคาที่เหมาะสม พร้อมระบบขับเคลื่อนที่ได้มาตรฐานระดับสากล

“สกุลฎ์ซีได้ออกแบบโครงสร้างเรือให้มีพื้นที่ใช้สอยที่ตอบโจทย์ด้านการบริการนักท่องเที่ยว ออกแบบจุดวางแบตเตอรี่ให้อยู่กลางลําเรือ (Design Balancing) เพื่อรองรับการสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์ต่างๆ มีการใช้เทคโนโลยีการประกอบเรือแบบไร้รอยต่อ รวมถึงใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจ เป็นใช้อะลูมิเนียมเป็นวัสดุหลักของเรือ เพราะมีคุณสมบัติพิเศษ คือ นํ้าหนักเบา เน้นความแข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม ปลอดภัย เรือไม่จม และประหยัดพลังงาน”

นายไชยา ระพือพล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเก็ต พัชทรีทัวร์ กรุ๊ป จํากัด กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตถือเป็นเมืองที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 2 ของประเทศ บริษัทฯในฐาน ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวชั้นนําของภูเก็ต เล็งเห็นโอกาสในการส่งเสริม และสร้างการตระหนักรู้ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Tourism) ด้วยการนําเรือท่องเที่ยวไฟฟ้ามาให้บริการนักท่องเที่ยว เราจึงมองหาองค์กรชั้นนําที่สามารถผลิตเรือท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด 100% ซึ่งบ้านปูเน็กซ์ และสกุลฎ์ซีได้นําความรู้ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีต่างๆมาผสานเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาการผลิตเรือให้ตอบโจทย์ธุรกิจของเราได้เป็นอย่างดี

“เราจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบ ใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่าน ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป นําร่องในเส้นทางท่องเที่ยวภูเก็ต – อ่าวพังงาเป็นที่แรก”