สิบล้อ-จยย.เฮ!ครม.เห็นชอบ’ร่างพ.ร.บ.จราจร’ฉบับใหม่ไฟเขียว’รถบรรทุก-จยย.’วิ่งขวาได้กรณีจำเป็น

0
197

กลายเป็นปมร้อนถกเถียงพลางวิวาทะตีความกฎหมายในมุมมองที่ต่างกันกับปมรถบรรทุกวิ่งขวา-แซงขวาระหว่างคุณพี่ตำรวจกับพี่น้องรถบรรทุกไม่จบไม่สิ้นสรุปแล้วว่าด้วยข้อบทกฎหมายจราจรรถทางบก”รถบรรทุก”สามารถวิ่งเลนขวา-แซงขวาได้หรือไม่ได้ หรือไม่ อย่างไร?

ที่ก่อนหน้านี้ฝั่งตำรวจโดยผู้การฯภาค 1 ก็ออกโรงมาดเข้ม&ฮึ่มซะเต็มประดาว่าจะเริ่มจับ-ปรับจริงกับบรรดารถบรรทุกที่ไม่วิ่งช่องทางซ้ายตามกฎหมายกำหนด ทั้งถนนเอเซียและถนนมิตรภาพหลังพบว่าปัจจุบันส่วนใหญ่วิ่งช่องทางขวา เนื่องจากถนนช่องทางซ้ายขรุขระพังจากการวิ่งของรถบรรทุก ทำให้การจราจรชะลอตัว-เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

ฝั่งพี่น้องสิงห์รถบรรทุกก็ยอมซะเมื่อไหร่ล่ะ?พวกเขาบออย่ามาโยนตราบาปหรือโทษแต่รถบรรทุกอยู่ฝ่ายเดียวที่เป็นต้นตอทำให้ถนนช่องซ้ายมันขรุขระ แถมย้อมศรสุดแสบ…แล้วถนนที่สร้างอ่ะมันได้มาตรฐานหรือเปล่า?พร้อมยืดอกพกความรู้ทางกม.จราจรมาเต็มคันว่าพวกเขาสามารถวิ่งเล่นขวาได้

ด้วยข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับปี 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี 2535 ที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ในมาตรา 34 ที่ระบุให้รถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร รถจักรยานยนต์ ต้องขับรถในช่องซ้ายสุดหรือใกล้กับช่องเดินรถประจำทาง เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้เดินทางขวาของทางเดินรถได้ คือ :

(1)ในช่องเดินรถนั้นมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร(2) ทางเดินรถนั้นเจ้าพนักงานจราจรกำหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว(3)จะต้องเข้าช่องทางให้ถูกต้องเมื่อเข้าบริเวณใกล้ทางร่วมทางแยก(4)เมื่อจะแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น(5)เมื่อผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ารถในช่องเดินรถด้านซ้าย

เป็น 5 ข้อยกเว้นที่กม.เปิดทางให้ผู้ขับขี่ช่องซ้ายสุดสามารถเดินทางขวาได้ ซึ่งเป็นการระบุไว้สำหรับรถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร รถจักรยานยนต์(ตามกม.ห้ามวิ่งขวาตลอด)หรือรถที่วิ่งช้ากว่าคันอื่น แต่เมื่อวิ่งแซงในช่องทางขวาแล้วต้องกลับเข้าช่องซ้ายในทันที

ล่าสุด ปมร้อนนี้ดูเหมือนจะถูกปลดล็อกแล้ว และน่าจะเป็นข่าวดีและเข้าทางปืนพี่ใหญ่และน้องเล็กบนท้องถนน? เมื่อมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) (15 ก.ย.63)เห็นชอบร่างพ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่..) พ.ศ. …. เนื่องจากพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 เป็นกฎหมายที่บังคับใช้มาเป็นเวลานาน

ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้ยกร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ขึ้นโดยเป็นการปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ 2522 บางประการ ทั้งในเรื่องการใช้ช่องเดินรถ ลักษณะความผิดในการขับรถ การตรวจสอบหรือทดสอบผู้ขับขี่ หน้าที่การใช้เข็มขัดนิรภัย เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในการใช้รถใช้ถนนในปัจจุบัน ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและป้องกันการกระทำความผิดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ซึ่งมีสาระสำคัญที่“พี่ใหญ่-น้องเล็ก”ต้องจับตาเป็นพิเศษเกี่ยวกับประเด็นว่ารถบรรทุก-จยย.วิ่งขวาได้หรือไม่?ซึ่งร่างพ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้ ได้ปรับปรุงแก้ไขใหม่ในประเด็นนี้ในเบื้องต้นว่า กำหนดให้รถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร และรถจักรยานยนต์ สามารถใช้ช่องเดินรถด้านขวาได้ในกรณีจำเป็น และแก้ไขเพิ่มเติมน้ำหนักของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่ไม่ต้องใช้ช่องเดินรถด้านซ้ายสุด จาก 1,600 กิโลกรัม เป็น 2,200 กิโลกรัม เป็นต้น

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ในลำดับต่อไป จะส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

ต้องจับตาดูว่าหลังร่าง พ.ร.บ.ฯนี้ผ่านความเห็นชอบในขั้นตอนต่างๆแล้วประกาศใช้เป็นกม.ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ถึงวันนั้นเราคงได้รู้แหล่ะว่าพี่น้องสิงห์รถบรรทุก-จยย.สามารถวิ่งขวาได้ในกรณีจำเป็นอย่างสบายใจโดยไม่ต้องกังวลคุณพี่ตำรวจดักรอกินตับอยู่ข้างทาง

และ“กรณีจำเป็น”ที่ว่านั้นมันมีรายละเอียดปลีกย่อยอะไรบ้าง?จะแตกต่างจาก 5 ยกเว้นเดิมที่เราเคยใช้อ้างอิงงัดกับตร.หรือไม่?

รอดูไส้ในต่อไป ทว่า ช่วงที่หาวเรอรอขอให้พี่ใหญ่-น้องเล็กดูแลตัวเองตามอัตภาพไปพลางๆก่อนนะจ๊ะ!

...ศึกหนัก…รอดักกินตับท่านอยู่ ณ เบื้องหน้าตลอดเวลา!

:ปีศาจขนส่ง