มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก

0
13

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิตของนายมนัส แวววันจิตร ตามที่สมาคมฯ มีสวัสดิการให้กับสมาชิกในโครงการประกันสุขภาพและประกันชีวิตกลุ่ม จำนวน 120,000 บาท โดยมี นายถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมฯ และกรรรมการบริหาร เป็นผู้มอบให้กับ นางสาวสุกานดา เครือทอง และทายาท ณ ห้องประชุมสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ