นำสินประกันภัย NSI Blood Hero ทำดีเพื่อสังคม

0
8

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “NSI Blood Hero” เพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช โดยมีผู้บริหาร พนักงาน NSI นำสินประกันภัย และผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมด้วยการแบ่งปันโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ช่วยลดวิกฤตสภาวะขาดแคลนโลหิต และสำรองโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งจัดที่อาคารนำสินประกันภัย สำนักงานใหญ่

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตและได้จัดกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่ปี 2560 และดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 ในปีนี้