TTLA คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติสมาคมการค้าดีเด่น หนุนภาพลักษณ์บริการได้มาตรฐาน

0
15

TTLA ปลื้ม!คว้ารางวัลสมาคมการค้าดีเด่นด้านคุณภาพการให้บริการจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตอกย้ำการบริหารจัดการ-การบริการของสมาคมฯได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ยกระดับการให้บริการมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีกับมวลสมาชิกต่อยอดการให้บริการกับลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น

ดร.ชุมพล สายเชื้อ นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ (TTLA) เปิดเผยกับ Logistics Timeว่ารางวัลสมาคมการค้าดีเด่นด้านคุณภาพการให้บริการที่สมาคม TTLA ได้รับนี้ เป็นส่วนหนึ่งจากกิจกรรมการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งผมในฐานะนายกสมาคมฯได้รับเกียรติขึ้นรับรางวัลจากท่านจุรินทร์ ลักษณะว รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ในงานสัมมนา “Together is Power 2020” เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2563 ที่ผ่านมา

“ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติการบริหารสมาคมการค้าให้เปิดประโยชน์แก่สมาชิกและการพัฒนาธุรกิจ อีกทั้งเป็นการยกระดับศักยภาพการบริหารเพื่อให้แต่ละสมาคมนำไปพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ถือเป็นเกียรติประวัติของสมาคม TTLA ที่เราเองก็ส่งเข้าร่วมประกวดแข่งกับอีกหลายร้อยสมาคมในปีนี้ ซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นด้านคุณภาพการให้บริการประจำปีนี้”

ดร.ชุมพล ระบุอีกว่าเกณฑ์ในการตัดสินรางวัลนั้น ท่านคณะกรรมการจะพิจารณาจากเกณฑ์วัดศักยภาพในการบริหารจัดการทั้งในส่วนของสมาคมเองและผู้บริหารกับการขับเคลื่อนองค์กรด้านพันธกิจ ภารกิจ และผลงานต่างๆเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของสมาชิก และได้รับการยอมรับจากบุคคลและองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ และหน่วยงานองค์กรเอกชนอื่นๆ

“การที่เราได้รางวัลนี้มาก็เป็นกระจกบานใหญ่สะท้อนนถึงมาตรฐานในการบริหารจัดการของสมาคมฯผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้จัดการประกวดตั้งเอาไว้ อีกทั้งเป็นการสะท้อนว่าสมาคมเรามีศักยภาพและมีผลงานจากการจัดกิจกรรมต่างๆนอกเหนือจากเป็นประโยชน์ให้กับมวลสมาชิกแล้ว ยังเป็นที่ยอมรับจากสังคมและองค์กรภายนอกอีกด้วย

อย่างไรก็ดี นายกฯTTLA สรุปปิดท้ายว่าอีกด้านหนึ่งรางวัลนี้ก็จะเป็นภาพสะท้อนชัดเวลาที่สมาคมได้มีโอกาสนำเสนอปัญหาหรือข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกขนส่งเอง หรือองค์กรอื่นๆภายนอกก็จะดูมีความน่าเชื่อและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น เพราะมีรางวัลนี้การันตีได้ถึงคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรได้มีประสิทธิภาพ และยังส่งผลดีให้การขับเคลื่อนและการแก้ปัญหาของสมาคมก็จะทำได้ง่ายขึ้น

“มิติประโยชน์ต่อสมาชิกก็จะส่งผลดีก็จะช่วยให้เราได้แก้ปัญหาและยกระดับมาตรฐานการบริการให้ดีขึ้น ส่วนอีกมิติหนึ่งก็จะเป็นการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการขนส่งบ้านเราให้เป็นที่ยอมรับ ได้รับการแก้ไขปัญหา และพัฒนามากยิ่งขึ้น มิติสุดท้ายก็จะตกไปที่บริโภคที่ใช้บริการงานขนส่ง หรือสังคมที่ได้ประโยชน์จากความเป็นองค์กรวิชาชีพของเราในด้านคุณภาพการให้บริการ จรรยาบรรณวิชาชีพ ก็จะมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น”