กทพ.ลงนามจ้างก่อสร้างด่วนพระราม3ฯวงแหวนตะวันตก สัญญา1,3 คาดเปิดใช้ปลายปี67

0
11

กทพ.ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างด่วนพระราม 3ฯวงแหวนตะวันตก สัญญา1“ยูเอ็น-ซีซี”และสัญญญา3 “ไอทีดี-วีซีบี” วงเงินกว่า 1.47 หมื่นล้าน พร้อมลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) คาดก่อสร้างเสร็จเปิดให้บริการได้ปลายปี 67 ช่วยให้การจราจรกทม.สู่ภาคใต้คล่องตัวขึ้น

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. กล่าวว่า กทพ. ได้ดำเนินการโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก โดยงานก่อสร้างดังกล่าว แบ่งออกเป็น ๕ สัญญา ประกอบด้วย สัญญาที่ 1 – 4 เป็นงานโยธา และสัญญาที่ ๕ เป็นงานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมการจราจร โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในส่วนของสัญญาที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 และสัญญาที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 และในวันนี้เป็นพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการฯ ในส่วนของสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 3 โดยมีรายละเอียดของสัญญา ดังนี้ สัญญาที่ 1 เป็นงานก่อสร้างทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ซ้อนทับไปตามแนวถนนพระราม 2 ตั้งแต่ กม. 13+000 ถึง กม. 6+600  ของถนนพระราม 2 ระยะทางรวมประมาณ 6.4  กิโลเมตร ซึ่งการทางพิเศษฯ ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า ยูเอ็น-ซีซี ประกอบด้วย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด มีระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาทั้งสิ้น 1,020 วัน โดยมีมูลค่าก่อสร้างตามสัญญา 7,359,000,000.- บาท

​“สำหรับสัญญาที่ 3 เป็นงานก่อสร้างทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร คร่อมตามแนวทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงดาวคะนอง – สุขสวัสดิ์ – ราษฎร์บูรณะ ระยะทางรวมประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งการทางพิเศษฯ ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า ไอทีดี-วีซีบี ประกอบด้วยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด มีระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญา 1,020 วัน โดยมีมูลค่าก่อสร้างตามสัญญา 7,358,309,000.- บาท ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการทางพิเศษสายดังกล่าวได้ในช่วงปลายปี 2567 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการทางพิเศษ สายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกนี้ จะช่วยให้การจราจรของกรุงเทพมหานครที่มุ่งสู่ภาคใต้ของประเทศไทยมีความคล่องตัวขึ้น” นายสุรเชษฐ์ ฯ กล่าวในท้ายที่สุด