ทล.อัพเดทน้ำท่วมทางหลวง 11 ต.ค. 64 ผ่านไม่ได้ 15 สายทาง ขอนแก่นอ่วมสุด 4 สายทาง

0
70

ทล.สรุปสถานการณ์อุทกภัยและดินสไลด์บนทางหลวง  11 ต.ค.64 เวลา 12.30 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์ในพื้นที่ 10 จังหวัด 22 สายทาง 50 แห่ง จราจรผ่านได้ 30 แห่งผ่านไม่ได้ 15 สายทาง 20 แห่ง ขอนแก่นอ่วมสุด 4 สายทาง

นายสราวุธ ทรงศิวิไล  อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือพายุดีเปรสชันเตี้ยนหมู่ โดยให้ดำเนินการตามแผนบรรเทาสาธารณภัยอย่างเคร่งครัด พร้อมวางแนวทางป้องกัน–ฟื้นฟู–เยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายในทุกมิติ พร้อมทั้งเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที และประชาสัมพันธ์การดำเนินการให้ประชาชนให้รับทราบมีรายละเอียด สถานการณ์ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 12.30 น. จังหวัดการจราจรที่ผ่านไม่ได้ 7 จังหวัด จำนวน 15 สายทาง 20 แห่ง รายละเอียดดังนี้

1.จังหวัดขอนแก่น จำนวน 5 แห่ง 4 สายทาง ได้แก่

– ทล.2 ท่าพระ – ขอนแก่น พื้นที่ อ.เมือง ช่วง กม.ที่329 มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร

– ทล.12 ขอนแก่น – พรหมนิมิต พื้นที่ อ.เมือง ช่วง กม.ที่565

– ทล.2065 พล – ลำชี พื้นที่ อ.แวงน้อย ช่วง กม.ที่ 33+625 และ กม.ที่ 33+785 น้ำกัดเซาะคันทางสไลด์ การจราจรผ่านไม่ได้

– ทล.2131 บ้านสะอาด – เหล่านางงาม พื้นที่ อ.เมือง ช่วง กม.ที่ 6 – 7 

2.จังหวัดมหาสารคาม ทล.213 มหาสารคาม – หนองขอน พื้นที่ อ.กันทรวิชัย ช่วง กม.ที่ 5

3. จังหวัดนนทบุรี 3 แห่ง 3 สายทาง ได้แก่

     – ทล.302 สะพานพระนั่งเกล้า – ต่างระดับบางใหญ่ พื้นที่ อ.บางบัวทอง ช่วง กม.ที่ 16 และ กม.ที่17

     – ทล.307 แยกสวนสมเด็จ – สะพานนนทบุรี พื้นที่ อ.ปากเกร็ด ช่วง กม.ที่0

4. จังหวัดอ่างทอง  จำนวน 5 แห่ง 3 สายทาง ได้แก่

    – ทล.32 นครหลวง – อ่างทอง พื้นที่ อ.บางปะหัน ช่วงกม.ที่32, กม.ที่33, กม.ที่39

    – ทล.33 นาคู – ป่าโมก พื้นที่ อ.ป่าโมก ช่วงกม.ที่ 36

    – ทล.309 บางเสด็จ – แยกที่ดิน พื้นที่ อ.เมือง ช่วง กม.ที่52 – 53

5. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 แห่ง 2 สายทาง ได้แก่

   – ทล.347 บางกระสั้น – บางปะหัน พื้นที่ อ.พระนครศรีอยุธยา ช่วงกม.ที่40

   – ทล.3263 อยุธยา – ไผ่กองดิน พื้นที่ อ.บางบาล ช่วงกม.ที่ 10 และ 11

6. จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 แห่ง 2 สายทาง ได้แก่

    – ทล.33 สุพรรณบุรี – นาคู พื้นที่ อ.เมือง ช่วงกม.ที่9

    – ทล.340 สาลี – สุพรรณบุรี พื้นที่ อ.บางปลาม้า ช่วงกม.ที่59

7. จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ทล.1 บ้านหว้า – วังไผ่ พื้นที่ อ.ตาคลี ช่วงกม.ที่339

โดยแขวงทางหลวงในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์  พร้อมเร่งระบายน้ำและบำรุงรักษาเส้นทาง โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนและให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยจากการสัญจรโดยเร็วที่สุดอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้สั่งการให้ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงทั่วประเทศ เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีพื้นที่ใดประสบปัญหา เจ้าหน้าที่จะเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทันที ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม  นอกจากนี้กรมทางหลวงได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางและเส้นทางเลี่ยงได้ที่ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1