รฟท.น้อมรับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อวางแผนพัฒนา”หัวลำโพง”ในอนาคต

0
7

ผู้ว่าการรถไฟฯ ขอบคุณในทุกความเห็นและความห่วงใยต่อการพัฒนาสถานีลำโพง พร้อมนำมาประกอบการพิจารณาเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อส่วนร่วม ควบคู่กับการดำรงรักษาหัวลำโพงไว้

ตามที่มีตัวแทนจากหลายภาคส่วนทั้งนักวิชาการ ภาคประชาสังคม พี่น้องประชาชน ตลอดจนตัวแทนคนรถไฟ ได้แสดงความห่วงใยและมีการเสนอความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ของสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หลังเปิดสถานีกลางบางซื่ออย่างเป็นทางการ

กระผม นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณในทุกความห่วงใยที่มีต่อการรถไฟฯ และสถานีหัวลำโพง  และขอน้อมรับฟังทุกความคิดเห็น และทุกข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งยินดีที่จะรวบรวมนำทุกความเห็นมาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการพิจารณาวางแผนการพัฒนาพื้นที่สถานีหัวลำโพงในอนาคต ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน

สถานีหัวลำโพง เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของคนไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงมี พระราชดำริและทรงประกอบพระราชพิธีเริ่มก่อสร้างสถานีหัวลำโพงด้วยพระองค์เอง สถานีหัวลำโพงจึงเปรียบเสมือนเป็นสมบัติของชาติ และเป็นศูนย์รวมวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีต เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

“ผมขอยืนยันว่า ในฐานะผู้ว่าการรถไฟฯ พร้อมทำหน้าที่ดูแลสถานีหัวลำโพงให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมสูงสุด โดยจะไม่มีการทำลายหรือรื้อทิ้งตามกระแสข่าวอย่างแน่นอน และในวันที่ 14 ธันวาคม 2564  การรถไฟฯ จะมีการเปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานีหัวลำโพง ทั้งเรื่องแผนการพัฒนาพื้นที่ รวมถึงการเดินรถไฟเข้าสถานีหัวลำโพง ตลอดจนการเปิดช่องทางรับฟังความเห็นจากส่วนอื่นๆ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้าน ในการพัฒนาพื้นที่สถานีหัวลำโพงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ควบคู่กับดำรงไว้ในฐานะสมบัติของชาติสืบไป”