กทพ.เบี่ยงจราจรปรับปรุงผิวจราจรช่องเก็บเงินด่านฯพระราม9-1(ฉลองรัช)5ม.ค.-5ก.พ.65

0
17

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมได้ว่าจ้างบริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น จำกัด ให้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณหน้า-หลังช่องเก็บค่าผ่านทางด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระราม9-1 (ฉลองรัช) จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดเบี่ยงช่องจราจรบริเวณด่าน ฯ ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 5 มกราคม ถึง  5 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่ เวลา 22.00 น. – 04.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

​​​1) วันที่ 5 มกราคม 2565 ปิดปรับปรุงช่องทางที่ 5

​​​2) วันที่ 6 มกราคม 2565 ปิดปรับปรุงช่องทางที่ 6

3) วันที่ 7 มกราคม 2565 ปิดปรับปรุงช่องทางที่ 7

  (ขอความร่วมมือผู้ใช้ Easy Pass ให้เข้าช่องเงินสดแทน)

​​​4) วันที่ 8 มกราคม 2565 ปิดปรับปรุงช่องทางที่ 8

นอกจากนี้ในระหว่างวันที่ 9 – 15 มกราคม 2565 ปิดปรับปรุงผิวจราจรบริเวณด่านพระโขนง จากสุขุมวิท 50รวมถึงระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2565 จะมีการดำเนินงานสีตีเส้นจราจร ทางพิเศษฉลองรัช​

ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบล่วงหน้า

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อ ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณา แจ้งได้ที่ EXAT Call Center 1543