ขนส่งฯวอน“ม็อบสิบล้อ”เคารพกม.-เลี่ยงสร้างความเดือดร้อนผู้ใช้ทาง

0
17

ขนส่งฯมีความห่วงใยและเข้าใจถึงผลกระทบจากราคาพลังงาน วอนกลุ่มรถบรรทุก-แท็กซี่แสดงออกอย่างเหมาะสมภายใต้ขอบเขตกฎหมาย และหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านในเส้นทาง

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงกรณีสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เรียกร้องกรณีราคาน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้น พร้อมประกาศรวมตัวรถบรรทุกที่หน้ากระทรวงพลังงาน นั้น กรมการขนส่งทางบก ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลผู้ประกอบการขนส่งสินค้า มีความห่วงใยและเข้าใจถึงผลกระทบของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่สถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด รวมถึงราคาน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของผู้ประกอบการขนส่งสินค้า อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมารัฐบาลและกระทรวงพลังงานก็ได้มีการพิจารณาแนวทางในการลดผลกระทบ เช่น การใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการขนส่งด้วยการตรึงราคาน้ำมันดีเซลเพื่อลดผลกระทบ ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใย ขอให้ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ขับรถบรรทุก แสดงออกอย่างเหมาะสมภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย และหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านในเส้นทาง

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย ที่ได้นำรถแท็กซี่จำนวนหนึ่งเข้าร่วมกับกลุ่มรถบรรทุก เพื่อขอให้กระทรวงพลังงานพิจารณาปรับลดราคาก๊าซ NGV ขอให้แสดงออกภายใต้ขอบเขตของกฎหมายเช่นเดียวกัน โดยที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบก ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ขับรถแท็กซี่ โดยเน้นไปที่การลดต้นทุน เพิ่มรายได้ เช่น การอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีทางเลือกอื่นติดตามรถแทน GPS และได้พัฒนา Application เรียกใช้บริการรถแท็กซี่ อนุญาตให้มีการติดตั้งสื่อโฆษณาบนแท็กซี่ และได้ขยายอายุแท็กซี่จาก 9 ปี เป็น 12 ปี รวมไปถึงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้ส่งผู้ตรวจการสังเกตการณ์สถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้มีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายแล้ว และจะเร่งทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการขนส่งและผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะต่อไป