SME D Bank ยกระดับเอสเอ็มอีไทย คลอดโปรแกรมเติมความรู้เดือน ก.พ.65 หนุนรวยด้วยออนไลน์

0
21

SME D Bank เดินหน้ายกระดับเอสเอ็มอีไทย คลอดโปรแกรมเติมความรู้เดือน ก.พ.65 หนุนรวยด้วยออนไลน์นำไปใช้ประโยชน์เพิ่มรายได้ ขยายช่องทางตลาด ตอบเทรนด์โลกธุรกิจยุคปัจจุบัน สร้างการเติบโตเข้มแข็งและยั่งยืน

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์  กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เผยว่า SME D Bank เดินหน้าภารกิจธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย  ยกระดับเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผ่านกิจกรรม“ด้านการพัฒนา” เป็นประจำต่อเนื่องตลอดทั้งปี วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565  มีกิจกรรมที่น่าสนใจ  เน้นให้ความรู้ด้านการทำตลาดออนไลน์ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างสูง และเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย  สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มรายได้ ขยายช่องทางตลาด ตอบเทรนด์โลกธุรกิจยุคปัจจุบัน ประกอบด้วย

1.หลักสูตร Reboot ธุรกิจ ทำน้อยแต่ได้ 100%” รุ่น 2 โดยวิทยากร คุณสุเมธ สุภา หรือ อ.ดิว จากสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  พบกับเทคนิคเพิ่มยอดขายออนไลน์ บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม เป็นต้น จัดในวันที่ 22 ก.พ. 2565  เวลา 09.00-12.00 น.

2.กิจกรรม “ฝากร้านฟรี SME D Bank 2022” รุ่นที่ 2 โดยวิทยากรพิเศษเจ้าของธุรกิจโรงแรมชื่อดัง มาถ่ายทอดเคล็ดลับทำตลาดออนไลน์จนประสบความสำเร็จ ได้แก่ คุณอติภัทร  ด่านภัทรวรวัฒน์ เจ้าของธุรกิจ “แพ 500 ไร่”  และคุณฐภูมิ โล่กันภัย เจ้าของโรงแรมแมว “โคฟูกุ”  รวมถึง เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม  โปรโมทสินค้า ฟรี! ผ่านช่องทางของธนาคาร เช่น เพจ Powersmethai และเว็บไซต์ wdev.smebank.co.th<http://wdev.smebank.co.th> เป็นต้น รวมถึง ได้รับความรู้เตรียมความพร้อมเข้าสู่แหล่งเงินทุน จัดในวันที่ 22 ก.พ. 2565  เวลา 13.30-16.00 น.

3.หลักสูตร “มาตรการ THAILAND PLUS PACKAGE เพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้ให้กับกิจการ รุ่น 2” เรียนรู้และเข้าใจสิทธิประโยชน์ทางภาษี ช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจ  จัดในวันที่ 24 ก.พ. 2565  เวลา 10.00-12.00 น.

และ 4.หลักสูตร “TikTok For Business” โดยวิทยากร ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ หรือ โค้ชโซอี้  เจาะลึกการตลาดออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชั่น TikTok ทั้งเทคนิคการเขียน การถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอแบบมืออาชีพ จัดในวันที่ 25 ก.พ. 2565  เวลา 09.00-11.00 น.

สำหรับทั้ง 4 กิจกรรม จัดผ่านระบบออนไลน์  ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมได้ฟรี ติดต่อฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ โทร. 02-265-4494 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357