ทล.อัพเดทน้ำท่วมถนนหลวง 3 จว.ชายแดนใต้ พบผ่านไม่ได้ 4 แห่ง

0
17

กรมทางหลวง โดยศูนย์บริหารงานอุบัติภัย สำนักบริหารบำรุงทาง แจ้งว่า ตามที่ได้มีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งทางภาคใต้นั้น ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวงประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. พบว่าทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์และสะพานชำรุด จำนวน 3 จังหวัด ( 10 สายทาง 12 แห่ง) ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี โดยการจราจรผ่านไม่ได้ 4 แห่ง มีรายละเอียด ดังนี้   

จ.นราธิวาส (ผ่านไม่ได้ 3 แห่ง)

– ทล.42 สะปอม – ปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก ช่วงกม.ที่ 252+500 – 258+600 ระดับน้ำสูง 95 ซม. 

ทางเลี่ยงใช้เส้นทางท้องถิ่น

– ทล.4060 ตะโล๊ะหะลอ – ศรีสาคร อำเภอรือเสาะ ช่วงกม.ที่ 43+365 – 43+700 ระดับน้ำสูง 40 ซม. 

เดินทางไปอำเภอศรีสาครให้ใช้เส้นทางทล.4058 และ นธ.4006

– ทล.4217 ดุซงญอ – ไอร์ตากอ อำเภอสุคิริน ช่วงกม.ที่ 19+880 – 20+140 ระดับน้ำสูง 40 ซม. 

เดินทางไปอำเภอศรีสาครให้ใช้เส้นทางทล.4058 

จ.ปัตตานี (ผ่านไม่ได้ 1 แห่ง)

– ทล.4092 จะรังตาดง – มายอ อำเภอทุ่งยาแดง ช่วงกม.ที่ 17+000 – 17+500 ระดับน้ำสูง 40 ซม. 

ทางเลี่ยงใช้เส้นทางท้องถิ่น

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางหลวงเดินทางด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย พร้อมปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางได้ที่ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1