‘บางกอกแอร์เวย์ส’จัดโปรฯFlash Sale 3.3 ตั๋วราคาพิเศษเริ่มต้น 890 บาท/ที่ยว

0
60

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จัดโปรโมชัน Flash Sale 3.3 บัตรโดยสารราคาพิเศษ สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ เริ่มต้นที่ 890 บาทต่อเที่ยว*(ไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียม) จองได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 มีนาคม 2565 และสามารถเดินทางได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 

สำหรับเส้นทางบินที่เข้าร่วมรายการ ได้แก่ 

• เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ / ภูเก็ต และ ตราด เริ่มต้น 890 บาทต่อเที่ยว* 

• เส้นทางระหว่าง อู่ตะเภา – ภูเก็ต เริ่มต้น 890 บาทต่อเที่ยว* 

• เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ – สุโขทัย เริ่มต้น 1,100 บาทต่อเที่ยว* 

• เส้นทางระหว่าง ภูเก็ต – หาดใหญ่ เริ่มต้น 1,300 บาทต่อเที่ยว* 

ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ผ่านทางเว็บไซต์ bit.ly/book_flashsale3-3 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทาง ดังนี้ 

ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 หรือ 02-270-6699  ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. 

PG Live Chat:  https://bit.ly/PGLiveChatTH 

อีเมล: reservation@bangkokair.com 

เว็บไซต์ www.bangkokair.com