เร็วกว่าแผน!ทช.เสริมผิวลาดยางสะพานภูมิพล 1,2 คาดแล้วเสร็จ พ.ย. นี้

0
15

ทช. เสริมผิวลาดยางบนสะพานภูมิพล 1,2 เพิ่มความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน ส่งเสริมการคมนาคมขนส่งของกรุงเทพฯ/จ.สมุทรปราการ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คืบหน้ากว่าร้อยละ 95 เร็วกว่าแผนที่วางไว้ คาดแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2565 นี้

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า สะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายถนนวงแหวนอุตสาหกรรมที่มีความยาวรอบวง 25 กิโลเมตร เป็นสะพานขึงแฝดที่ทอดข้ามแม่น้ำสายเดียวกันสองช่วงต่อเนื่อง มีจุดขึ้นลง จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วยบริเวณถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร, ถนนสุขสวัสดิ์ และถนนปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ โดยก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้ใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ทั้งนี้ สะพานดังกล่าวมีอายุการใช้งานกว่า 16 ปี มีปริมาณการจราจรมากกว่า 108,800 คัน/วัน เนื่องจากเป็นเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงการขนส่งอุตสาหกรรมทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ทช.จึงได้ดำเนินโครงการงานเสริมผิวลาดยางโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PMA) บนสะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2 เพื่อเป็นการซ่อมบำรุงผิวจราจรบนสะพานฯ ให้กลับมาใช้งาน

ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนสะพาน ให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 95 เร็วกว่าแผนที่วางไว้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตีเส้นจราจรและติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2565 นี้

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ในช่วงดำเนินงานเสริมผิวลาดยางไปจนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น จะต้องใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ในการดำเนินงาน ทช.จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจร (บางช่องทาง) บนสะพานฯ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางระหว่างดำเนินงาน จึงขอประชาสัมพันธ์อีกครั้ง เพื่อให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางในวันและเวลาดังกล่าวต่อไป