รฟท.พร้อมรับมือสงกรานต์!เพิ่มตู้โดยสาร-ขบวนรถพิเศษรองรับวันละ 1 แสนคน

0
33

การรถไฟฯจัดมาตรการอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 ระหว่าง 11-17 เม.ย.65 โดยเพิ่มเที่ยวขบวนรถพิเศษ 13 ขบวน และพ่วงตู้โดยสารจนเต็มหน่วยลากจูง รองรับการเดินทางได้สูงสุด 100,000 คนต่อวัน พร้อมจัดศูนย์ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ควบคู่กับมาตรการทางสาธารณสุขเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดอย่างเคร่งครัดส่งผู้โดยสารเดินทางถึงที่หมายปลอดภัยตลอดการเดินทางโดยไม่มีผู้โดยสารตกค้าง 

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณผู้โดยสารใช้บริการรถไฟเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวสูงกว่าช่วงเวลาปกติ การรถไฟฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการจัดมาตรการอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565  โดยได้พ่วงตู้โดยสารเพิ่มจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถที่วิ่งให้บริการปกติทุกสายทั่วประเทศ 184 ขบวนต่อวัน แบ่งออกเป็นขบวนรถเชิงพาณิชย์ 46 ขบวน ขบวนรถเชิงสังคม 138 ขบวน และแยกตามเส้นทางเป็นสายเหนือ 34 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 44 ขบวน สายใต้ 46 ขบวน สายตะวันออก 22 ขบวน สายมหาชัย 34 ขบวน  สายแม่กลอง 4 ขบวน ซึ่งสามารถรองรับปริมาณการเดินทางได้สูงสุดถึง 100,000 คนต่อวัน

นอกจากนี้ มีการเพิ่มให้บริการขบวนรถพิเศษ ประเภทรถนอนปรับอากาศ และรถนั่งชั้น 3 ไป-กลับ จำนวน 13 ขบวน ในเส้นทางสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือสามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มได้ประมาณ 8,000 คน ดังนี้

วันที่ 11 – 12 เมษายน 2565 เพิ่มขบวนรถเที่ยวไป จำนวน 7 ขบวน

วันที่ 11 เมษายน 2565 จำนวน 1 ขบวน

– ขบวนรถพิเศษที่ 977 กรุงเทพ – อุบลราชธานี เวลาออก 22.00 น. เวลาถึง 09.00 น.

วันที่ 12 เมษายน 2565 จำนวน 4 ขบวน

– ขบวนรถพิเศษที่ 5 กรุงเทพ – เชียงใหม่ เวลาออก 19.10 น. เวลาถึง 08.10 น.

– ขบวนรถพิเศษที่ 967 กรุงเทพ – อุดรธานี เวลาออก 21.15 น. เวลาถึง 08.10 น.

– ขบวนรถพิเศษที่ 977 กรุงเทพ – อุบลราชธานี เวลาออก 22.00 น. เวลาถึง 09.00 น.

– ขบวนรถพิเศษที่ 955 กรุงเทพ – ศิลาอาสน์ เวลาออก 22.30 น. เวลาถึง 07.30 น.

วันที่ 12 , 16 – 17 เมษายน 2565 เพิ่มขบวนรถเที่ยวกลับ จำนวน 6 ขบวน

วันที่ 12 เมษายน 2565 จำนวน 1 ขบวน

– ขบวนรถพิเศษที่ 978 อุบลราชธานี – กรุงเทพ  เวลาออก 10.15 น. เวลาถึง 20.50 น.

วันที่ 16 เมษายน 2565 จำนวน 1 ขบวน

– ขบวนรถพิเศษที่ 934 อุบลราชธานี – กรุงเทพ  เวลาออก 19.30 น. เวลาถึง 06.25 น.

วันที่ 17 เมษายน 2565 จำนวน 4 ขบวน

– ขบวนรถพิเศษที่ 6 เชียงใหม่ – กรุงเทพ เวลาออก 18.55 น. เวลาถึง 08.00 น.

– ขบวนรถพิเศษที่ 934 อุบลราชธานี – กรุงเทพ  เวลาออก 19.30 น. เวลาถึง 06.25 น.

– ขบวนรถพิเศษที่ 962 ศิลาอาสน์ – กรุงเทพ เวลาออก 19.40 น.  เวลาถึง 04.10 น.

– ขบวนรถพิเศษที่ 936 อุดรธานี – กรุงเทพ เวลาออก 21.10 น. เวลาถึง 07.30 น.

นายนิรุฒกล่าวเพิ่มว่า การรถไฟฯ ยังได้จัดมาตรการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางเพิ่มเติม โดยจัดตั้งศูนย์ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อทำหน้าที่ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลการเดินทางของผู้โดยสาร การป้องกันเหตุอันตราย รวมทั้งเฝ้าระวังและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์สารเสพติดของพนักงาน เจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถ และประจำสถานีก่อนปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนการห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนขบวนรถและบริเวณสถานีรถไฟ โดยมีการประสานขอความร่วมมือไปยังกองบังคับการตำรวจรถไฟ เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราตลอดการเดินทาง

ขณะเดียวกัน ยังได้คำนึงถึงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุข โดยกำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมกับให้สแกนแอพพลิเคชัน ไทยชนะ ก่อนและหลังใช้บริการ หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ ให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน นอกจากนี้ยังแนะนำให้ประชาชนตรวจ ATK ก่อนเดินทางหรือร่วมงานภายใน 72 ชั่วโมง

ทั้งนี้ จากการดำเนินตามมาตรการดังกล่าว การรถไฟฯ มั่นใจว่าจะสามารถให้บริการผู้โดยสารเดินทางถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยตลอดการเดินทาง และไม่มีผู้โดยสารตกค้าง โดยสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง รวมทั้งกำหนดเวลาต่าง ๆ ของขบวนรถที่ให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์  โทร 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดตามข่าวสารได้ที่ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย