ทช.เผยผลกระทบอุทกภัยในพื้นที่16จว.49สายทางผ่านไม่ได้28สายทาง

0
39

กรมทางหลวงชนบท รายงานสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ 16 จังหวัด 49 สายทาง พร้อมฟื้นฟูซ่อมแซมสายทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (2 พ.ย. 65 เวลา 17.30 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 16 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, ชัยนาท, สิงห์บุรี, สุรินทร์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, นครสวรรค์, เชียงใหม่, หนองบัวลำภู, กาฬสินธุ์, นครปฐม และสุพรรณบุรี ได้รับผลกระทบ 49 สายทาง แบ่งเป็นสามารถสัญจรผ่านได้ 21 สายทาง และสัญจรผ่านไม่ได้ 28 สายทาง ดังนี้

จ.พระนครศรีอยุธยา

1. ถนนสาย อย.3049 แยก ทล.340 – บ้านบางตาเถร อ.ลาดบัวหลวง น้ำท่วม 40 ซม.

2. ถนนสาย อย.5034 แยกทางหลวงชนบทสาย อย.3006 – บ้านดอนทอง อ.ลาดบัวหลวง,เสนา น้ำท่วม 60 ซม.

จ.อ่างทอง

3. ถนนสาย อท.3003 แยก ทล.309 – บ้านบางพลับ อ.ไชโย,โพธิ์ทอง น้ำท่วม 45 ซม.

4. ถนนสาย อท.4005 แยก ทล.3501- บ้านโคกช้าง อ.เมือง,วิเศษชัยชาญ น้ำท่วม 40 ซม.

จ.ชัยนาท

5. ถนนสาย ชน.3018 แยก ทล.311 – แยก ทล.3273  (ตอนสิงห์บุรี) เส้นทางขาด

จ.สิงห์บุรี

6. ถนนสาย สห.4002 แยก ทล.3030 – บ้านจักรสีห์ อ.เมือง น้ำท่วมสูง 30 ซม.

7. ถนนสาย สห.4003 แยก ทล.3030 – ทางหลวงชนบทสาย สห.4002 อ.เมือง น้ำท่วม 30 ซม.

8. ถนนสาย สห.5042 แยกทางหลวงชนบทสาย สห.3008 – ทางหลวงชนบทสาย สห.5043 อ.ค่ายบางระจัน, ท่าช้าง น้ำท่วม 30 ซม.

จ.สุรินทร์

9. ถนนสาย สร.4022 แยก ทล.2076 – บ้านบัวเสียว อ.รัตนบุรี น้ำท่วม 30 ซม.

จ.ขอนแก่น

10. ถนนสาย ขก.2063 แยก ทล.12 – บ้านท่าเรือ อ.บ้านฝาง, หนองเรือ, อุบลรัตน์ น้ำท่วม 60 ซม.

จ.มหาสารคาม

11. สาย มค.012 สะพานท่าตูม อ.เมือง น้ำท่วม 60 ซม. 

12. ถนนสาย มค.3001 แยก ทล.213 – บ้านมะค่า อ.กันทรวิชัย น้ำท่วม 35 ซม.

จ.ร้อยเอ็ด

13. สาย รอ.008 สะพานท่ามันปลา อ.หนองฮี น้ำท่วม 30 ซม. 

14. สาย รอ.015 สะพานสามสัมพันธ์ อ.โพนทราย น้ำท่วม 50 ซม.

15. สาย รอ.018 สะพานสีลาภิราม อ.สุวรรณภูมิ น้ำท่วม 30 ซม.

จ.อุบลราชธานี

16. สาย อบ.036 สะพานลำมูลน้อย อ.เมือง น้ำท่วม 85 ซม.

17. สาย อบ.047 สะพานข้ามแม่น้ำชีบ้านกลางน้อย อ.เขื่องใน น้ำท่วม 50 ซม.

จ.ศรีสะเกษ

18. สาย ศก.020 สะพานข้ามแม่น้ำมูล อ.กันทรารมย์ น้ำท่วม 42 ซม.

19. สาย ศก.010 สะพานแม่น้ำมูล 214 อ.กันทรารมย์ น้ำท่วม 110 ซม.

20. ถนนสาย ศก.5009 แยกเทศบาลเมืองศรีสะเกษ – อ.ยางชุมน้อย อ.เมือง,ยางชุมน้อย น้ำท่วม 40 ซม.

21. ถนนสาย ศก.4034 แยก ทล.2086 – บ้านโจดม่วง อ.ราษีไศล, ศิลาลาด น้ำท่วม 35 ซม.

22. ถนนสาย ศก.4031 แยก ทล.2373 – บ้านดอนโก อ.ยางชุมน้อย น้ำท่วม 63 ซม.

จ.เชียงใหม่

23. ถนนสาย ชม.3003 แยก ทล.108 – บ้านหนองล่อง อ.จอมทอง, เวียงหนองล่อง สะพานทรุดตัว

จ.กาฬสินธุ์

24. ถนนสาย กส.3013 แยก ทล.214 – บ้านสีถาน อ.กมลาไสย น้ำท่วม 55 ซม.

จ.นครปฐม

25. สาย นฐ.057 สะพานรวมเมฆ น้ำท่วม 35 ซม.

26. สาย นฐ.058 สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน (วัดบางไผ่นารถ) อ.บางเลน น้ำท่วม 45 ซม.

จ.สุพรรณบุรี

27. สาย สพ.005 สะพานบางแม่หม่าย – บางเลน น้ำท่วม 50 ซม.

28. ถนนสาย สพ.2004 แยก ทล.33 – บ้านสุด อ.บางปลาม้า น้ำท่วม 34 ซม.

ทช.จัดเจ้าหน้าที่เร่งฟื้นฟูเส้นทางหลังระดับน้ำลดลง พร้อมอำนวยความปลอดภัยในการเดินทาง ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทาง รวมทั้งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดย ทช.จะรายงานสถานการณ์ให้รับทราบต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่แขวงทางหลวงชนบททั่วประเทศ หรือโทรสายด่วน กรมทางหลวงชนบท 1146