เรียบร้อยดี!การรถไฟฯเผยภาพรวมการเดินทางช่วงเสงกรานต์ 65 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

0
9

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดมาตรการอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดขบวนรถอำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร จำนวน 13 ขบวน และพ่วงตู้โดยสารจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถที่เดินตามปกติทั่วประเทศ ซึ่งสามารถสรุปตัวเลขผู้โดยสารที่เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 295,186 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารขาออก 141,672 คน ผู้โดยสารขาเข้า 146,355 คน ขบวนรถเสริมขาออก 3,394 คน และขบวนรถเสริมขาเข้า 3,765 คน สำหรับเส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุด คือ สายใต้ 94,893 คน รองลงมาสายตะวันออกเฉียงเหนือ 83,668 คน สายเหนือ 63,919 คนสายตะวันออก 34,892 คน และสายมหาชัย/แม่กลอง 17,814 คน

สำหรับสภาพการโดยสารของประชาชนตามสถานีต่างๆ ทั่วประเทศ มีการเดินทางอย่างต่อเนื่อง การโดยสารไม่หนาแน่น เพราะเนื่องจากส่วนใหญ่มีการวางแผนล่วงหน้าก่อนเดินทาง การให้บริการด้านขบวนรถและตู้โดยสารมีเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง การจำหน่ายตั๋วเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ พบว่ามีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติจำนวนผู้โดยสารในช่วงเทศกาลปี 2563 มีผู้เดินทางจำนวน 74,237 คน และปี 2564 จำนวน 205,719 คน

ด้านมาตรการความปลอดภัยนั้น ได้รับความร่วมมือจากกองบังคับการตำรวจรถไฟ ศูนย์ปลอดภัยการรถไฟฯ ทำหน้าที่ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลการเดินทางของผู้โดยสาร การป้องกันเหตุอันตราย การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์สารเสพติดของพนักงาน เจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถ และประจำสถานีก่อนปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนการห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนขบวนรถและบริเวณสถานีรถไฟ

นอกจากนี้ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆ ร่วมเฝ้าระวังตามจุดเสี่ยงบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟกับรถยนต์ ป้องกันการเกิดอุบัติให้กับประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมา ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เกิดอุบัติเหตุมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บจากการพลัดตกขบวนรถ 1 คน และเกิดเหตุขบวนรถเฉี่ยวชนทำให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 4 ราย ในส่วนมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ได้กำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี เข้า – ออก การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมกับให้สแกนแอพพลิเคชัน ไทยชนะ นอกจากนี้ได้เพิ่มการทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในตู้โดยสารบนขบวนรถไฟ และการเช็ดทำความสะอาดภายในบริเวณสถานี เพื่อความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ ทำให้การเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย.