รฟม. โต้ปมร้อน 2 สถานีเข้าเมืองทองสายสีชมพู

0
127

รฟม. สวนกลับ “ ยุทธพงศ์ “ ยืนยัน 2 สถานีเข้าเมืองทอง รถไฟฟ้าสายสีชมพู ประชาชนได้ประโยชน์ ส่วนประเด็นทำให้ที่ดินเอกชนราคาพุ่งนั้น ก็เป็นเหมือนรถไฟฟ้าทุกสาย ผ่านไปไหน ราคาที่ดิน 2 ข้างทางราคาก็พุ่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย ได้ตั้งข้อสังเกตในประเด็น การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าไปเมืองทองธานี 2 สถานี ทั้งที่เดิมที่แนวเส้นทางเดิม รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ไม่ได้เชื่อมต่อเข้าเมืองทองธานี โดยระบุว่า เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนเจ้าของเมืองทองธานี

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวยืนยันว่า ส่วนต่อขยายโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ ที่เข้าสู่พื้นที่เมืองทองธานีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดย รฟม.ได้ดำเนินการศึกษารายละเอียดความเหมาะสมเห็นว่าส่วนต่อเพิ่ม 2 สถานีเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการแก่ประชาชนและสาธารณะ ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนแจ้งวัฒนะ เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและลดการสูญเสียน้ำมันเชื้อเพลิงจากปัญหาการจราจรติดขัด

นอกจากนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายฯ เป็นการขยายโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนระบบรอง (Feeder) เพื่อรองรับพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่น แหล่งพาณิชยกรรม และหน่วยงานราชการ ในพื้นที่เมืองทองธานี ซึ่งมีประชากรในพื้นที่กว่า 30,000 คน และมีผู้เดินทางเข้า – ออก ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากพื้นที่เมืองทองธานีเป็นที่ตั้งของที่อยู่อาศัยชุมชนขนาดใหญ่ สถานที่ราชการ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม สนามกีฬา อาทิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง อาคารที่พักอาศัยขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 20 อาคาร มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเมืองทองธานี วัดผาสุกมณีจักร โรงเรียนบีเอฟเอส โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย SCG Stadium ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานี

“การเส้นทางเข้าเมืองทอง 2 สถานีเข้าเมืองทองธานี สถานีแรกที่หอประชุมอิมแพค และสถานีที่ 2 ตรงทะเลสาบเมืองทองจะสามารถเพิ่มจำนวนผู้โดยสารให้แก่รถไฟฟ้าสายสีชมพู อีกวันละประมาณ 7,000 คน เพิ่มขึ้นจากปกติ ที่มีการประมาณการผู้โดยสารของรถไฟฟ้าสีชมพูแนวเส้นทางเดิม จะอยู่ที่วันละ 12,750 คน เนื่องจากมีประชาชนที่อยู่อาศัยและเดินทางเข้า-ออก ไปทำกิจกรรมในเมืองทองจำนวนมาก ส่วนประเด็นที่บอกว่า 2 สถานีนี้ ทำให้ที่ดินของเอกชนราคาสูงขึ้นนั้น ปกติราคาที่ดินโครงการรถไฟฟ้าทุกสี ทุกเส้นทาง ก็ทำให้ราคาของที่ดิน 2 ข้างทางปรับราคาขึ้นเหมือนกันทุกสาย”นายภคพงศ์กล่าว

ดังนั้นมั่นใจว่า การเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายฯ จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายฯ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้บรรจุโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายฯ ในแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางฯ โดยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ได้มีมติรับทราบสรุปมติที่ประชุม คจร. ดังกล่าว ในการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายฯ รฟม. ได้เจรจากับผู้รับสัมปทาน (บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด) ซึ่งได้มีข้อเสนอเพิ่มเติมในการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายฯ โดยผู้รับสัมปทานจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและการลงทุนส่วนต่อขยายฯ เองทั้งหมด ได้แก่ ค่าก่อสร้างงานโยธา ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่างานระบบรถไฟฟ้าในส่วนต่อขยาย และ รฟม. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่วนต่อขยายแต่อย่างใด และยังเป็นการเพิ่มโอกาสที่ รฟม. จะได้รับส่วนแบ่งผลตอบแทนเพิ่มเติม กรณีมีผู้โดยสารสูงกว่าประมาณการผู้โดยสารมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ยืนยันว่า รฟม. ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของสัญญาร่วมลงทุนฯ พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 รวมถึงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2561 ทุกขั้นตอน จนกระทั่งคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564