ขบ.แนะชำระภาษีประจำปีผ่านแอปฯDLT Vehicle Tax สะดวกไม่ต้องมาที่ขนส่ง

0
17

ขนส่งฯเผยสถิติชำระภาษีรถประจำปีในกทม.เดือนพฤษภาคม 2565 แนะรถยนต์อายุการใช้งานเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน 5 ปี นำรถเข้าตรวจสภาพก่อนชำระภาษีล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ รอรับเอกสารทางไปรษณีย์ สะดวกสบายไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่ขนส่ง

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมุ่งยกระดับการให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี เพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพการบริการภาครัฐที่เข้าถึงและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนเจ้าของรถได้อย่างยั่งยืน มีช่องทางให้เลือกใช้บริการที่หลากหลาย ซึ่งช่องทางให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่สะดวกสบายที่สุดในขณะนี้ คือ ช่องทางรับชำระภาษีรถผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://eservice.dlt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ที่อำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง ทั้งยังสามารถดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้ก่อนครบอายุภาษี 90 วัน ส่งผลให้สถิติการให้บริการชำระภาษีรถประจำปีของกรมการขนส่งทางบก ในเดือนพฤษภาคม 2565 สามารถจัดเก็บภาษีรถประจำปีได้ทั้งสิ้น 794,343,656.78 บาท

โดยมีผู้ใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax จำนวน 8,888 คัน ผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th จำนวน 65,240 คัน เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำนวน 13,450 คัน ผ่านแอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet จำนวน 1,086 คัน ในส่วนการใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 มีผู้ใช้บริการจำนวน 407,650 คัน การใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) จำนวน 73,909 คัน ชำระภาษีรถประจำปี ณ ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 883 คัน ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) จำนวน 2,689 คัน และผ่านธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการ จำนวน 3 คัน รวมมียอดผู้ใช้บริการชำระภาษีประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ทั้งสิ้น 573,798 คัน

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบกพัฒนายกระดับการให้บริการให้ครอบคลุมเจ้าของรถที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี หรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี หรือรถที่ค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี สามารถชำระภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ได้ โดยมีเงื่อนไขต้องนำรถเข้าตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการชำระภาษีประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ ส่วนรถที่ไม่มีเงื่อนไขต้องตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีสามารถดำเนินการได้ทันที ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระภาษีรถประจำปีให้แก่ประชาชน ได้เปิดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่ศูนย์บริการร่วมคมนาคม เชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. โดยภายในศูนย์บริการร่วมคมนาคมมีตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) ให้บริการอีกด้วย ซึ่งประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองทุกขั้นตอนและได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีจากตู้ Kiosk ทันที โดยไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก สำหรับการให้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax เมื่อมีการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีชั่วคราว เพื่อให้เจ้าของรถสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการชำระภาษีจนกว่าจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีจากกรมการขนส่งทางบก โดยสามารถเลือกให้จัดส่งเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ซึ่งจะได้รับภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน หรือเลือกรับเอกสารด้วยตนเองที่ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) ภายในสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ก็ได้