รฟท.เร่งยึดคืนพท.เชลยศึก เนรมิตเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่

0
16

รถไฟเดินหน้ายึดคืนพื้นที่กาญจนบุรี เร่งรัดแก้ปัญหาที่ดินบริเวณตลาดค่ายเชลยศึกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เผยจะนำที่ดินกลับคืนมาพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยว สร้างแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์แห่งใหม่

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)พร้อมด้วยผู้บริหาร ลงพื้นที่บริเวณที่หยุดรถเขาปูน ที่ตั้งของตลาดค่ายเชลยศึก ซึ่งเป็นพื้นที่ของการรถไฟฯ ริมสะพานข้ามแม่น้ำแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เพื่อเร่งรัดแก้ปัญหาการบุกรุกใช้ประโยชน์ในที่ดินของการรถไฟฯโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการรถไฟฯจะนำที่ดินกลับคืนมาเพื่อพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คทางการท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์แห่งใหม่ ริมสะพานข้ามแม่น้ำแคว

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินของการรถไฟฯ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริเวณตลาดค่ายเชลยศึก ริมแม่น้ำแควใหญ่ โดยการรถไฟฯ ได้มีการบอกเลิกการให้สิทธิการเช่ากับ บริษัท วิชั่น อินสเป็คเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา พร้อมกับแจ้งให้ขนย้ายทรัพย์สิน และบริวารออกจากพื้นที่เช่าภายใน 30 วัน เนื่องจากบริษัทดังกล่าวไม่ได้ลงนามสัญญา และชำระค่าเช่าตามที่ตกลงกันไว้ อีกทั้งยังนำพื้นที่ไปใช้ในเชิงธุรกิจที่ไม่เหมาะสม ส่งเสียงรบกวนในยามวิกาล ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนในชุมชน

อย่างไรดี จนถึงขณะนี้บริษัทดังกล่าว ยังไม่ได้ขนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่แต่อย่างใด ผู้ว่าการรถไฟฯ พร้อมผู้บริหาร จึงได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อเร่งติดตามการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยสั่งการให้ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และฝ่ายการช่างโยธา ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อรับมอบพื้นที่กลับคืนมาโดยเร็วที่สุด เนื่องจากการที่บริษัท วิชั่น อินสเป็คเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไม่ขนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่ ถือเป็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินของการรถไฟฯ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งยังทำให้การรถไฟฯ เสียประโยชน์จากการใช้พื้นที่ ขาดรายได้ ตลอดจนเสียโอกาสในการลงนามสัญญาให้เช่าพื้นที่กับเอกชนผู้ชนะประมูลรายใหม่

“ที่ผ่านมา ผู้ว่าการรถไฟฯ ได้มอบหมายให้ดำเนินการติดตามแก้ปัญหาการบุกรุกบริเวณที่หยุดรถเขาปูน ตลาดค่ายเชลยศึกมาโดยตลอด โดยไม่ได้ปล่อยปละละเลยแต่อย่างใด ซึ่งภายหลังจากการบอกเลิกสิทธิการเช่า และแจ้งให้บริษัทขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากพื้นที่เช่าภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 แล้ว การรถไฟฯ ยังมีการดำเนินการเรียกเก็บค่าขาดประโยชน์ในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 – 30 เมษายน 2565 รวมเป็นเงิน 7,344,188 บาท อีกทั้งเลยกำหนดการขนย้าย จึงมีการคิดค่าใช้ประโยชน์เพิ่มเติมอีกวันละ 7,059 บาท พร้อมกำชับให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องติดตาม และดำเนินการภายใต้กฎหมายอย่างเด็ดขาด”

นายเอกรัช กล่าวว่า หากการรถไฟฯ สามารถรับมอบพื้นที่คืนกลับมาได้แล้ว ผู้ว่าการรถไฟฯ ได้สั่งการให้เร่งดำเนินการจัดทำสัญญาเช่ากับบริษัทเอกชนผู้ชนะประมูลรายใหม่โดยเร็วที่สุด เพื่อให้การรถไฟฯ ได้รับรายได้จากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เข้าสู่องค์กร ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้เข้ามาทันทีไม่น้อยกว่า 75 ล้านบาท พร้อมกับรายได้ค่าเช่ารายปีตลอดอายุสัญญาพร้อมกับกำหนดเงื่อนไขให้คู่สัญญารายใหม่ จะต้องเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของการรถไฟฯ อย่างเคร่งครัด ที่สำคัญต้องได้รับผลตอบแทนค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ ค่าเช่ารายปีและมูลค่าโครงการ สูงกว่าคู่สัญญาเดิมที่บริษัท วิชั่น อินสเป็คเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอไว้

สำหรับแผนการพัฒนาพื้นที่บริเวณที่หยุดรถเขาปูนของเอกชนผู้ชนะประมูลรายใหม่ ในเบื้องต้น คณะกรรมการรถไฟฯ ได้มอบหมายให้เร่งเจรจากับบริษัทเอกชนคู่สัญญารายใหม่แล้ว เพื่อพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยจะก่อสร้างอาคารในรูปแบบที่มีความทันสมัย สวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ อีกทั้งมีร้านขายสินค้า และบริการ เพื่อดึงดูดให้ประชาชน นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาวกาญจนบุรี และประเทศชาติต่อไป