บางจากฯรับรางวัลเชิดชูเกียรติ“สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”

0
10

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยผลงานสื่อโฆษณา / ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ความสุขที่ยั่งยืนคือกำไรที่มั่นคง” หรือ “ข้าวแกง” จากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในพิธีประกาศรางวัล สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดโดยสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พิจารณาโดยคณะกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จากผลงานทั้งสิ้นกว่า 600 ชิ้น ภายใต้แนวคิดในการดำเนินการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ในเชิงบวก มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุน สร้างกำลังใจกระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ ผู้ผลิตสื่อ และบุคลากรในวงการสื่อ เกิดความภาคภูมิใจที่ได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพที่เป็นประโยชน์ต่อคนในสังคม อันเป็นฟันเฟืองโดยเป็นรางวัลที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้เกิดนิเวศสื่อที่ดี

นางกลอยตา กล่าวถึงผลงานโฆษณา “ความสุขที่ยั่งยืน คือกำไรที่มั่นคง” นี้ว่า โลกทุกวันนี้ค่อนข้างล่อแหลมในหลายเรื่อง เราจึงได้พบเห็นสิ่งที่ไม่ควรพบเห็นหลายอย่าง หน้าที่ขององค์กร ในฐานะสมาชิกหนึ่งของสังคม คือสะท้อนสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้น ขอบคุณคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญสำหรับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง DNA ของ บางจากฯ ที่ให้ความสำคัญกับมูลค่าและคุณค่า เป็นการทำธุรกิจที่ไม่ได้คิดถึงผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่คำนึงถึงผล ที่เกิดกับสังคมไปพร้อมกันด้วย ซึ่งเป็นสิ่งดี ๆ ที่องค์กรทำให้เกิดขึ้นได้ จึงอยากเชิญชวนให้องค์กรต่าง ๆ มาช่วยกันสะท้อนสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามให้กับสังคมและโลกของเรา ผ่านการผลิตและเผยแพร่สื่อดี ๆ ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์