เจ้าท่าเล็งเปิด 3 ท่าเรือเป็นของขวัญปีใหม่ 66

0
13

กรมเจ้าท่าเตรียมเปิด3 ท่าเรือแห่งความสุข “ท่าเรือราชินี ท่าเรือพายัพ ท่าเรือบางโพ” เป็นของขวัญปีใหม่ 66 ให้ประชาชนหลังปรับปรุงยกระดับเป็นท่าเรือโดยสารอัจฉริยะ

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า(จท.) เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ ท่าเรือราชินี ท่าเรือพายัพ และท่าเรือบางโพ ว่า การลงพื้นที่เนื่องจากพื้นที่ทั้ง 3 ท่าเรือ จะสามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น เพื่อสร้างทางเลือกในการเดินทาง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน กรมเจ้าท่าได้มีแผนพัฒนาที่จะยกระดับท่าเรือโดยสารอัจฉริยะ (Smart Pier) ในแม่น้ำเจ้าพระยา แผนดำเนินการตั้งแต่ปี 62 – 67 ให้เป็นสถานีเรือ จำนวน 29 ท่าเรือ โดยจะปรับปรุงให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงามเกิดเป็นจุดหมายตา (Landmark) ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ สร้างสิ่งอำนวยความสะดวก (อารยสถาปัตย์) สำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ และในปลายปี 65 นี้ จะปรับปรุงและพัฒนาแล้วเสร็จอีก จำนวน 3 ท่าเรือ พร้อมมอบเป็น ” ท่าเรือแห่งความสุข : HAPPY PIER ” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในปี 66 นี้ ดังนี้

สำหรับท่าเรือราชินี เป็นหนึ่งในท่าเรือที่ได้รับการยกระดับให้เป็นท่าเรืออัจฉริยะ หรือ Smart Pier ในจุดเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่เมืองและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ อีกทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อระบบการขนส่ง เรือ-ราง-ล้อ ที่สมบูรณ์แบบ เชื่อมต่อระหว่างเรือโดยสาร รถโดยสารประจำทาง และ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (สถานีสนามไชย) โดยการปรับปรุงพัฒนาท่าเรือราชินี ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงก่อสร้าง ได้แก่ ก่อสร้างอาคารพักผู้โดยสาร 2 ชั้น พื้นที่ 1,277 ตารางเมตร พร้อมพื้นที่ดาดฟ้าหลังคา ให้เป็นลานกิจกรรมและยังก่อสร้างทางเดินเชื่อมท่าเรือกับพื้นที่บนฝั่งจุดเชื่อมต่อทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย พร้อมซุ้มประตูทางเข้าท่าเรือให้มีความเป็นเอกลักษณ์

ท่าเรือบางโพ

ส่วนท่าเรือพายัพนั้น ได้ยกระดับให้เป็นท่าเรืออัจฉริยะ หรือ Smart Pier ที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย แต่ยังปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณทางเข้าท่าเรือ และติดตั้งระบบต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้โดยสารทุกคน

ท่าเรือราชินี

สำหรับการปรับปรุงพัฒนาท่าเรือพายัพ ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงก่อสร้าง ได้แก่ ก่อสร้างอาคารพักผู้โดยสาร 1 ชั้น โดยปรับปรุงโครงสร้างท่าเรือพายัพ ให้มีความเหมาะสม สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย รูปแบบสอดคล้อง กลมกลืนกับพระราชวังพายัพ รูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกผสมผสานกับสถาปัตยกรรมวิจิตรศิลป์หรือสถาปัตยกรรมโบซาร์ (Beaux Arts) ใช้ประติมากรรมสมัยใหม่ผสมผสานกับศิลปะนีโอคลาสสิก ภายในออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย

นอกจากนั้นในส่วนของท่าเรือบางโพ ได้ยกระดับให้เป็นท่าเรืออัจฉริยะหรือ Smart Pier ที่มีการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัย (โมเดิร์น) ให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและสามารถเชื่อมโยงกับระบบขนส่งรูปแบบอื่น ๆ ได้อย่างไร้รอยต่อ โดยเฉพาะการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างเรือโดยสาร รถโดยสารประจำทาง และรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (สถานีบางโพ) โดยการปรับปรุงพัฒนาท่าเรือบางโพ ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงก่อสร้าง ได้แก่ ก่อสร้างอาคารพักผู้โดยสาร 2 ชั้น สร้างโป๊ะเทียบเรือรูปตัวแอลขนาด 9.4×24 เมตร พร้อมสะพานปรับระดับ จำนวน 1 ชุด

ท่าเรืออัจฉริยะ

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 62 เป็นต้นมา กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม มุ่งมั่นดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง และพัฒนายกระดับท่าเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 29 แห่ง สู่ “ท่าเรืออัจฉริยะ” หรือ Smart Pier ทั้งในส่วนของท่าเรือ ตัวเรือ ตลอดจนพัฒนาระบบการให้บริการรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) พร้อมทั้งรูปลักษณ์ที่สวยงาม ตามหลักอารยสถาปัตย์ มีสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีที่ทันสมัยเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นอย่างไร้รอยต่อ และสามารถเข้าถึงได้ของคนทั้งมวล และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 3 ท่าเรือ กรมเจ้าท่าพร้อมมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2566 ให้ประชาชน เพื่อสร้างทางเลือก และความสุขในการเดินทางสมคำที่ว่า ” ท่าเรือแห่งความสุข : HAPPY PIER “