“ศักดิ์สยาม”ลุยภูเก็ต เร่งเมกะโปรเจ็กต์ “บก ราง อากาศ”

0
27

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญของกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และเตรียมความพร้อมท่าอากาศยานเพื่อรองรับผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 66 ว่า ได้ให้นโยบายการเพิ่มขีดความสามารถด้านโครงข่ายคมนาคม การส่งเสริมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของประเทศ โดยเร่งรัดการเปิดให้บริการโครงข่ายคมนาคมเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งทางถนน   ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ โดยทางถนนให้ทางหลวงเร่งสร้าง ทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง ระยะทาง 3.98 กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน ตามแผน จะเริ่มก่อสร้างในปี 66 และเปิดให้บริการในปี 70

ส่วนโครงข่ายทางหลวงชนบท เร่งพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเลฝั่งอันดามัน รงมถึงเร่งศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค MR-MAP  เส้นทางที่ผ่านจังหวัดภูเก็ต คือ MR9 สุราษฎร์ธานี – ภูเก็ต ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงแนวเส้นทางการเดินทางและขนส่งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน โดยจะมีช่วงที่พัฒนามอเตอร์เวย์ร่วมกับระบบราง ระยะทางรวมประมาณ 155 กม. ประกอบด้วย ช่วงดอนสัก – สุราษฎร์ธานี และช่วงพังงา – ภูเก็ต

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ส่วนการพัฒนาทางราง ให้เร่งโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง และส่วนต่อขยายไปยังท่าฉัตรไชย คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 70 ส่วนแผนพัฒนารถไฟทางคู่ทั่วประเทศนั้น กระทรวงมีแผนพัฒนารถไฟทางคู่สายใหม่ระยะถัดไปอีก 12 เส้นทาง โดยมีเส้นทางที่ผ่านจังหวัดภูเก็ต คือ ช่วงสุราษฎร์ธานี – พังงา – ท่านุ่น

สำหรับการพัฒนาทางน้ำได้เร่งให้มีการพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาการปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต เพื่อสามารถรองรับเรือครูซขนาดเล็กได้ และเสนอแนวทาง การพัฒนาให้มี Landing Pier ที่อ่าวป่าตอง การพัฒนา Smart Pier ท่าเรือในจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต (วงแหวนอันดามัน) และการขุดลอกร่องน้ำภูเก็ต (ท่าเรือน้ำลึก) จังหวัดภูเก็ต  ส่วนความคืบหน้าของการพัฒนาสนามบินภูเก็ตแห่งที่ 2 (ท่าอากาศยานพังงา) ณ ตำบลโคกกลอยและตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา นั้น ขณะนี้ ทอท. อยู่ระหว่างทบทวนข้อกำหนดรายละเอียดการศึกษาในการจ้างศึกษาความเป็นไปได้ และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการในเบื้องต้น เพื่อให้สอดคล้องกับมติ ครม. ที่ให้ ทอท. เข้าบริหาร 3 ท่าอากาศยาน