จอดฟรี!’สุวรรณภูมิ’ลานจอดโซน C 9-13ธ.ค.นี้

0
35

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดให้ผู้โดยสารผู้ใช้บริการจอดรถฟรี ณ ลานจอดรถระยะยาวโซน C ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2565 ช่วงวันหยุดยาวชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถ ณ ลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) โซน C ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 ช่วงวันหยุดยาวชดเชยวันรัฐธรรมนูญ ซึ่งสามารถรองรับได้จำนวน 718 คัน

ทั้งนี้ ทสภ. จัดรถ Shuttle Bus สาย A ให้บริการรับ – ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ระหว่างลานจอดรถระยะยาวโซน C และอาคารผู้โดยสารทุก ๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยรถ Shuttle Bus สาย A จะเริ่มวิ่งจากศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Center) ไปลานจอดรถระยะยาวโซน C และจอดรับ – ส่งตามจุดต่าง ๆ ก่อนไปจอดที่อาคารผู้โดยสารบริเวณ ชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 จากนั้นวนไปลานจอดรถระยะยาวโซน A และกลับเข้าสู่ศูนย์การขนส่งสาธารณะ

ทสภ. ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวบินระหว่างประเทศเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถ โทร. 0 2132 9511 หรือ AOT Contact Center โทร. 1722 (24 ชั่วโมง)