วันเสาร์, กันยายน 18, 2021
หน้าแรก แท็ก การขนส่งทางเรือ

แท็ก: การขนส่งทางเรือ

MINE Smart Ferry ยกระดับการเดินทางรูปแบบวิถีชีวิตใหม่

“อธิรัฐ รัตนเศรษฐ”รมช.คมนาคม เป็นประธานในงาน "Modern PHENOMENON OF MASS TRANSIT" ปรากฏการณ์ใหม่การเดินทางขนส่งสาธารณะ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกภาคส่วน

กทท.ยันความปลอดภัยการเก็บสารเคมีทั้งที่ทกท.และทลฉ.

การท่าเรือฯยืนยันความปลอดภัยการเก็บสารเคมีทั้งที่ ทกท. และ ทลฉ.ย้ำรัดกุมการดำเนินการจัดเก็บและส่งมอบสินค้าอันตรายมาโดยตลอด เพิ่มมาตรการลดความเสี่ยงจากการขนถ่ายสินค้าอันตรายตามสภาพแวดล้อมและข้อบังคับสากลที่เปลี่ยนแปลงไป

กทท.ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและบริการท่าเรือระนอง ยกระดับศูนย์กลางขนส่งสู่กลุ่มประเทศ BIMSTEC

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เร่งดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการของท่าเรือระนอง( ทรน.) ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถรองรับเรือสินค้าขนาด 12,000

ตามติด e-Payment การท่าเรือฯ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีก้าวเข้ามามีบทบาทกับชีวิตผู้คนมากขึ้น นำมาไปสู่การเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และภาคสังคมอื่นๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประเทศไทยภายใต้การบริหารงานรัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา”นายกรัฐมนตรี ได้เร่งเครื่องปฏิรูปประเทศในทุกมิติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้นโยบาย“Thailand 4.0” ผลพวงจากแนวนโยบาย Digital Economy ทำให้ทุกภาคส่วนยึดถือเป็นแนวทางแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ก้าวทันโลกยุคปัจจุบัน เพื่อการบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสินค้าและการบริการผ่านทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เช่นเดียวกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) รัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของกระทรวงคมนาคม...