วันพุธ, กันยายน 29, 2021
หน้าแรก แท็ก รถตู้โดยสารสาธารณะ

แท็ก: รถตู้โดยสารสาธารณะ

ขนส่งฯติดตามสถานการณ์ 24ชม.หลังรถตู้ครบ10 ปีหยุดวิ่ง

ขนส่งฯ ติดตาม-ประเมินสถานการณ์ 24 ชม.หลังรถตู้อายุครบ 10 ปีหยุดวิ่ง ยัำเสริมรถโดยสารจากทุกเส้นทางเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนอย่างเพียงพอ แนะผู้ประกอบการต้องการเปลี่ยนรถใหม่ทดแทนคันเดิม สอบถามข้อมูลที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จรถตู้โดยสารประจำทางของกรมฯ นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อให้การติดต...ามและแก้ไขปัญหาการเดินรถตู้โดยสารประจำทางที่จะครบกำหนดอายุ 10 ปี ไม่ให้ส่งผลกระทบแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะใน 20 เส้นทาง ที่มีจำนวนรถตู้หมดอายุการใช้งานแล้ว จำนวน 487...