วันศุกร์, กันยายน 17, 2021
หน้าแรก แท็ก DLTSMARTQUEUE

แท็ก: DLTSMARTQUEUE

ขบ.เปิดระบบ Queueless ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล

กรมขนส่งฯพลิกโฉมบริการยุคดิจิทัลด่้วยระบบ "Queueless: คิวที่ไม่มีคิว"เพิ่มช่องทางเข้าถึงการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอน-เอกสาร-เวลา-ค่าใช้จ่าย เพื่อยกระดับการให้บริการเต็มรูปแบบศูนย์ราชการสะดวก(GECC) เพิ่มทางเลือก-ระบบจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น“DLT SMART QUEUE” ทางสมาร์ทโฟน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การพัฒนาแอพพลิเคชั่น “DLT SMART QUEUE” เป็นการต่อยอดการพัฒนารูปแบบแนวคิดการให้บริการภาครัฐ ตามหลักการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อขอรับบริการ ด้วยการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการให้บริการประชาชนอย่างคล่องตัว...