‘คมนาคม’เล็งตั้งบริษัทกำกับ “ไฮสปีดเทรนไทย-จีน” 

0
104
“ไพรินทร์” เล็งตั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บริหารไฮสปีดไทย-จีน แทนรถไฟ ชวน 8บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินแข่งยื่นข้อเสนอรูปแบบองค์กรที่เหมาะสมภายใน1เดือน ใครชนะได้เป็นที่ปรึกษาโครงการ 
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมระดมสมองจัดตั้งองค์กรบริหารรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีนว่า ที่ประชุมได้เชิญบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) จำนวน 8 แห่งมาหารือเพื่อขอให้แข่งขันกันยื่นข้อเสนอ เกี่ยวกับรูปแบบการจัดตั้งและโครงสร้างขององค์กรบริหารรถไฟความเร็วสูง เนื่องจากบริษัทที่ดังกล่าว มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารทางการเงิน และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มรายได้ ซึ่งเบื้องต้นมองว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะจัดตั้งในรูปแบบเป็นบริษัทเข้าใปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะสามารถระดมทุนได้เองช่วยลดภาระของภาครัฐ และยังบริหารงานได้คล่องตัวมากขึ้น โดยหน่วยงานดังกล่าวจะต้องเป็นหน่วยงานพิเศษที่ตั้งขึ้นใหม่ทำงานแยกอิสระจากการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.)ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการรถไฟความเร็วสูง แต่ภาครัฐยังคงเป็นเจ้าของและสามารถควบคุมองค์กรได้ โดยอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ทั้งนี้บริษัทที่ปรึกษาฯ ต้องกลับไปพิจารณารูปแบบ องค์การที่ สัดส่วนการถือหุ้นภาครัฐและเอกชน วงเงินทุนจดทะเบียนและเป้าหมายทางการเงินที่เหมาะสม โดย จะต้องยื่นข้อเสนอกลับมาภายใน1เดือน จากนั้นจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดตั้งองค์กรพิเศษเพื่อกำกับการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง ซึ่งมีตนเป็นประธานและนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)
“บริษัทที่ปรึกษาจะต้องเสนอรูปแบบการจัดตั้งองค์กรกลับมาภายใน1เดือน จากนั้นอนุกรรมการฯ จะเลือกข้อเสนอที่ดีที่สุด ซึ่งหากรายใดเป็นผู้ชนะการคัดเลือก กระทรวงจะมอบหมายให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินในโครงการดังกล่าว เป็นการตอบแทน เพราะบริษัทที่ปรึกษาศึกษารูปแบบการจัดตั้งองค์กรให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย คาดว่า จะสามารถจัดตั้งองค์กรได้ภายในปีนี้แน่นอน”  
สำหรับบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน 8 รายที่ตอบรับจะร่วมยื่นข้อเสนอมีทั้งหมด 8 ราย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารยูโอบี, ฟินันซ่า, อาร์เอชบี, เพลินจิตแคปปิตอล, อวานานการ์ แคปปิตอล และ ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอฟเอเอส
ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงคมนาคมว่า การจัดตั้งองค์กรบริหารรถไฟความเร็วสูง เป็นไปตามมติ ครม.วันที่11ก.ค.2560ที่มอบให้กระทรวงคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางในการจัดตั้งองค์กรพิเศษที่เป็นอิสระจากการกำกับกิจการของรฟท. เพื่อกำกับดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรด้วย