ทอท.ปลื้มเที่ยวบินช่วงสงกรานต์พุ่ง 17,533 เที่ยวบิน ผู้โดยสาร 2.86 ล้านคน 

0
102

ทอท.สรุปปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 6 แห่ง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 มีเที่ยวบินขึ้น – ลง ทั้งสิ้น 17,533 เที่ยวบิน ผู้โดยสารใช้บริการ 2.86 ล้านคน 

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 มีเที่ยวบินและผู้โดยสารจำนวนมากใช้บริการท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทชร.) ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2561 มีเที่ยวบินทั้งสิ้น 17,533 เที่ยวบิน เฉลี่ยประมาณ 2,500 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 และมีผู้โดยสารใช้บริการ 2,857,975 คน เฉลี่ยประมาณ 408,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 แยกตามท่าอากาศยาน ดังนี้
ทสภ. มีเที่ยวบินและผู้โดยสารใช้บริการมากที่สุด จำนวน 7,185 เที่ยวบิน เฉลี่ยประมาณ 1,026 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 ผู้โดยสารใช้บริการ 1,296,035 คน เฉลี่ยประมาณ 185,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7
ทดม. จำนวน 5,364 เที่ยวบิน เฉลี่ยประมาณ 766 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ผู้โดยสารใช้บริการ 819,946 คน เฉลี่ยประมาณ 117,100 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5
ทภก. จำนวน 2,479 เที่ยวบิน เฉลี่ยประมาณ 354 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.9 ผู้โดยสารใช้บริการ 394,317 คน เฉลี่ยประมาณ 56,300 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.9
ทชม. จำนวน 1,499 เที่ยวบิน เฉลี่ยประมาณ 214 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ผู้โดยสารใช้บริการ 205,116 คน เฉลี่ยประมาณ 29,302 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2
ทหญ. จำนวน 590 เที่ยวบิน เฉลี่ยประมาณ 84 เที่ยวบินต่อวัน ลดลงร้อยละ 3 ผู้โดยสารใช้บริการ 84,406 คน เฉลี่ยประมาณ 12,058 คนต่อวัน ลดลงร้อยละ 4.4
ทชร. จำนวน 416 เที่ยวบิน เฉลี่ยประมาณ 59 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.9 ผู้โดยสารใช้บริการ 58,155 คน เฉลี่ยประมาณ 8,307 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.3