คค.เข้มมาตรการความปลอดภัยสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล หวังยกระดับคุณภาพได้มาตรฐานสากล

0
247

“อาคม”เข้มมาตรการความปลอดภัยสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล นำเทคโนโลยีทันสมัยใช้ภายในสถานีฯ ปรับปรุงสาธารณูปโภค ติดกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ วางระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพได้มาตรฐานสากล 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑลว่ากระทรวงฯได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงระบบต่างๆ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในสถานีขนส่งสินค้า ปรับปรุงอาคาร ชานชาลาขนถ่ายสินค้า ห้องน้ำ การระบายน้ำ ระบบระบายน้ำฝนบนหลังคา ซุ้มประตูทางเข้า ป้อมรักษาความปลอดภัย และจัดทำห้องสังเกตุการณ์พร้อมติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อความปลอดภัย วางระบบบริหารจัดการจราจรภายในสถานีให้มีประสิทธิภาพ จัดหาที่จอดรถสำหรับเจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้ที่มาติดต่ออย่างเพียงพอ ให้เป็นสัดส่วนและมีระเบียบ เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับการขนถ่ายสินค้ามากยิ่งขึ้น ให้เร่งตรวจสอบหาวิธีการปรับปรุงระบบสื่อสารภายในสำนักงาน และภายในชานชะลาให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ได้กำชับเรื่องความสะอาดของอาหารภายในศูนย์อาหาร และให้ทำทางเดินมีหลังคาต่อเชื่อมสำนักงานต่างๆ กับศูนย์อาหารเพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพของสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑลให้ได้มาตรฐานสากล