ซี.พี.มาเลเซีย รับรางวัล Outstanding Feed Mill ในงาน LIVESTOCK ASIA 2018 Expo and Forum

0
106

ดาโต๊ะ ซรี อะห์มัด ชาเบอรี่ ชีค (Y.B. Dato’ Sri Ahmad Shabery Cheek) (ซ้ายสุด) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประเทศมาเลเซีย มอบรางวัล Outstanding Feed Mill แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ โฮลดิ้ง (มาเลเซีย) จำกัด หรือ ซี.พี.มาเลเซีย โดยมี นายสันติภาพ ศรีสุวรรณภิพ (แถวนั่ง ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ซี.พี.มาเลเซีย รับมอบ ในงาน LIVESTOCK ASIA 2018 Expo and Forum, ASIA MEATEC 2018 Expo & Forum และ AQUACULTURE ASIA 2018 ซึ่งเป็นงานประชุมและจัดนิทรรศการนานาชาติที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และรวบรวมแนวคิดใหม่ๆ ของบริษัทด้านปศุสัตว์เนื้อสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจาก 20 ประเทศ ณ ศูนย์การประชุมกัวลาลัมเปอร์ (KLCC) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อเร็วๆนี้