เปิดบริการแล้ว! จุดพักสิบล้อโนนสูง(ขาออก) จ.นครราชสีมา

0
189

เปิดให้บริการแล้วสำหรับจุดพักรถบรรทุกโนนสูง (NONSUNG TRUCK REST AREA) บนพื้นที่ 54 ไร่ รองรับรถบรรทุกได้ 86 คัน รถส่วนบุคคลและรถคนพิการ 69 คัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก-ปลอดภัยครบครัน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดจุดพักรถบรรทุกโนนสูง (NONSUNG TRUCK REST AREA) ว่าจุดจอดพักรถบรรทุก (TRUCK REST AREA) แห่งนี้มีพื้นที่ใช้งานประมาณ 54 ไร่เศษ ประกอบด้วยพื้นที่จอดรถบรรทุก 86 คัน พื้นที่จอดรถส่วนบุคคลและรถคนพิการอีก 69 คัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งห้องน้ำสาธารณะชาย-หญิง 43 ห้อง ห้องอาบน้ำชายหญิง จำนวน 16 ห้อง ห้องน้ำคนพิการ จำนวน 2 ห้อง ศาลาพักผ่อน จำนวน 8 หลัง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและงานอำนวยความปลอดภัย (ติดตั้งกล้อง CCTV)

“การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ที่กำหนดให้ทุก 4 ชั่วโมง ผู้ขับขี่รถบรรทุกต้องหยุดพักรถเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง เพื่อลดจำนวนและความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากรถบรรทุกหรือความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่และลดอันตรายต่อผู้ขับขี่ที่อาจถูกปล้นหรือทำร้ายร่างกายระหว่างจอดรถข้างทางในจุดที่ไม่ปลอดภัย รวมทั้งรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะมีรถบรรทุกขนส่งสินค้าวิ่งเข้าออกประเทศไทยเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องมีจุดพักรถที่บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่ทั่วประเทศ”

สำหรับจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) แห่งแรกตั้งอยู่บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาเข้า) จังหวัดนครราชสีมา กม.170+000 อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เปิดใช้งานเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 ถึงปัจจุบัน มีรถบรรทุกใช้บริการ จำนวน 54,275 คัน ต่อมากรมทางหลวง (ทล.) ได้เปิดทดลองให้บริการจุดจอดพักรถบรรทุกบริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) เมื่อประมาณกลางเดือนมีนาคม 2561 มีสถิติรถเข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคม – เมษายน 2561 จำนวน 2,384 คัน โดยจุดจอดพักรถดังกล่าวถือเป็นแห่งที่ 2 ที่ ทล. ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนแม่บทการศึกษาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางการขนส่งสินค้าหลักของประเทศ ซึ่งผลการศึกษาของสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีจำนวน 41 แห่ง ทล. ได้ปรับแผนตามพื้นที่ที่กันเขตทางไว้เหลือจำนวน 18 แห่ง

นอกจากนี้ ทล. ได้มีนโยบายให้สำรวจพื้นที่บริเวณสถานีฯ ที่มีพื้นที่เพียงพอต่อการสร้างจุดพักรถได้รวมเป็นทั้งหมด 36 แห่ง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะทำให้ผู้ขับรถบรรทุก ผู้ประกอบการการขนส่ง ตลอดจนประชาชนทั่วไปสามารถเข้าพักได้ ทำให้พักผ่อนเพียงพอมีความปลอดภัย ลดจำนวนและความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากรถบรรทุก หรือความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ รวมถึงการจอดรถไว้ข้างทางอาจเป็นเหตุที่รถขับมาชนท้ายเกิดอุบัติเหตุ และลดอันตรายต่อผู้ขับขี่ที่อาจถูกปล้นหรือทำร้ายร่างกายระหว่างจอดรถข้างทาง
“ได้สั่งการให้ ทล. พิจารณาความจำป็นของการก่อสร้างจุดพักรถที่อยู่ใกล้เคียงกับต้นทางและปลายทาง นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในจุดพักรถ อาทิ การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นต้น มีมาตรการรักษาความปลอดภัยสินค้าที่บรรทุกมากับรถบรรทุก ประชาสัมพันธ์การให้บริการจุกพักรถ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนถึงจุดพักรถและป้ายประชาสัมพันธ์ภาพในจุดพักรถให้สวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจุดพักรถให้เป็นพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติม พิจารณาให้รถยนต์ส่วนบุคคลเข้ามาใช้บริการจุดพักรถในขณะที่มีการจราจรคับคั่งในช่วงเทศกาล ซึ่งรถบรรทุกจะหยุดวิ่งในช่วงดังกล่าวและพิจารณาการจัดให้มีร้านค้าสวัสดิการภายในจุดพักรถ”