“บอร์ดPPP”เร่งเครื่องทิ้งทวน!

0
137

บอร์ดPPPเร่งรัดให้ทุกโครงการลงทุนเป็นไปตามกำหนด พร้อมคาดภายในปีนี้ จะมีโครงการลงทุนได้รับอนุมัติลงทุนภายใต้ PPP Fast track อีก 3 โครงการมูลค่ารวม 4.47 แสนล้านบาท

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการPPP) ว่า ที่ประชุมเร่งรัดให้การดำเนินโครงการลงทุนภายใต้ PPP Fast track เป็นไปตามกำหนดทุกโครงการ โดยเฉพาะโครงการลงทุนภายใต้การกำกับดูแลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ กรมทางหลวงที่ได้เข้ามารายงานว่า มีหลายโครงการที่อาจจะล่าช้ากว่ากำหนด อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมยืนยันที่ทั้งสองหน่วยงานจะต้องดำเนินโครงการภายในเวลากำหนด

ด้านนายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวว่า ภายในปี 2561 คาดว่า จะมีโครงการลงทุนภายใต้มาตรการPPP Fast track ถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการPPPอย่างน้อย 3 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 447,000 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครปฐม-ชะอำ มูลค่าประมาณ 80,000 ล้านบาท เพื่อเชื่อมกับมอเตอร์เวย์เส้นทางบางใหญ่-กาญจนบุรี , โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – วงแหวนกาญจนาภิเษก 128,000 ล้านบาท , โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันตกและตะวันออก มูลค่า 238,000 ล้านบาท

สำหรับโครงการที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และกรมทางหลวงระบุว่า จะมีความล่าช้านั้น จะมีจำนวนประมาณ 6 โครงการ บางโครงการติดปัญหาการส่งมอบที่ดินเพื่อการก่อสร้าง เช่น กรมทางหลวงส่งมอบที่ดินให้ รฟม. หรือ บางเส้นทาง กทม.ส่งมอบที่ดินให้ผู้รับเหมาเอกชน การก่อสร้างที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เกาะกลางถนน ติดปัญหาเกี่ยวกับท่อระบายน้ำ และรวมถึง ขนาดความกว้างของถนนเพื่อการจราจรต้องเท่าเดิม หลากหลายปัญหาเหล่านี้
“อย่างไรก็ตาม คาดว่า แผนก่อสร้างรถไฟฟ้าทั้งสายสีม่วงใต้ สีส้ม สีเหลือง ชมพู จะไม่มีปัญหาก่อสร้างล่าช้าจากการส่งมอบที่ดิน เพราะที่ประชุมได้ตกลงร่วมกันหลายหน่วยงาน โดยไม่ยอมให้ขยายเวลาออกไปจากกำหนดเดิม”

คณะกรรมการ PPP ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการภายใต้มาตรการPPP Fast Track ของกระทรวงคมนาคมอีกจำนวน 5 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 240,000แสนล้านบาท ได้แก่ 1. โครงการจุดพักรถ (Rest Area) ของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน- นครราชสีมา 2.โครงการRest Area ของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี 3.โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต 4.โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่และ 5.โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา โดยเร่งรัดการพัฒนาโครงการระบบขนส่งมวลชนในหัวเมืองต่างๆ ในต่างจังหวัด เพื่อเป็นการกระจายการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปสู่ภูมิภาคและบรรเทาปัญหาการจราจรหนาแน่นของหัวเมืองหลัก