ทล.สรุปอุบัติเหตุประจำเดือนพ.ค. มีผู้เสียชีวิตลดลง 28 %

0
100

กรมทางหลวง(ทล.)สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ผู้เสียชีวิตลดลง 28% จากปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักยังเป็นขับรถเร็วกว่ากฎหมายกำหนด ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุยังเป็น รถกระบะ ภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองมาเป็นอิสาน ส่วนถนนครองแชมป์อุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางหลวงหมายเลข 304 แนะนำผู้ใช้ทางขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร
กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำเดือนพฤษภาคม 2561 จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS ดังนี้
– อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของ ทล. จำนวน 895 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 142 คน ได้รับบาดเจ็บ 716 คน จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ 1,181 คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของ ทล. เสียหายประมาณ 13 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุประจำเดือนพฤษภาคม 2560 พบว่า จำนวนอุบัติเหตุลดลง 1% ผู้เสียชีวิตลดลง 28% ผู้บาดเจ็บลดลง 9% และจำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุลดลง 5%
– สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ เกิดจากผู้ขับขี่รถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด 65% (559 ครั้ง) รองลงมา ได้แก่ หลับใน 8% (67 ครั้ง) การตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 7% (56 ครั้ง) และอุปกรณ์รถบกพร่อง 4% (33 ครั้ง)
– ลักษณะสายทางที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง 58% (494 ครั้ง) ทางโค้งปกติ 17% (149 ครั้ง) และทางแยกระดับเดียวกัน 7% (62 ครั้ง)
– ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 36% (421 คัน) รถยนต์นั่ง 21% (247 คัน) และรถจักรยานยนต์ 13% (154 คัน)
– เส้นทางในภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 26% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21% และภาคใต้ 15% ทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางหลวงหมายเลข 304 วังน้ำเขียว – ดอนขวาง จำนวน 14 ครั้ง หากจำแนกตามรายจังหวัดพบว่า จังหวัดนครราชสีมาเกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมา ได้แก่ จังหวัดตาก และจังหวัดสุพรรณบุรี
ทั้งนี้ ทล. ได้ร่วมกับตำรวจทางหลวงบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็ว ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการลดและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น และขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “โปรดขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ใช้ทาง สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือแจ้งอุบัติเหตุได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193