ซีพีเอฟรับรางวัล DRIVE AWARD 2018

0
145

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ (กลาง) คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัล DRIVE AWARD 2018 องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจของประเทศ ประเภท MARKETING แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จากความโดดเด่นขององค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล โดยมี นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ (ขวา) ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจไก่เนื้อและธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ซีพีเอฟ เป็นผู้แทนรับมอบ โดยมี นายชาติชาย พยุหนาวีชัย (ซ้าย) นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ร่วมยินดี ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาฯ