เปิดใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระบบรถไฟฟ้า MRT

0
80

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังป็นประธานพิธีเปิดการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระบบรถไฟฟ้า MRT ว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระบบรถไฟฟ้า MRT จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทำให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้น โดยสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดินทางและชำระค่าโดยสารในระบบรถไฟฟ้า MRT และรถโดยสารประจำทาง ขสมก. ได้ ซึ่งช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว และสามารถเดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นได้ อันเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการภาคขนส่ง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้จ่ายชำระค่าสินค้า และบริการในชีวิตประจำวันของประชาชน ด้วยระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Payment ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสดในอนาคต ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของรัฐบาล
“การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีความพร้อมให้บริการแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้เข้าถึงการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้า MRT ที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะใช้บริการในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง จะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประเภท Hybrid 2 Chips และเป็นไปตามมาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วม (แมงมุม) โดยมีสัญลักษณ์แมงมุมที่ด้านหลังบัตร ซึ่งบัตรประเภทนี้จะเป็นบัตรสำหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนใน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม โดยประชาชนสามารถใช้ชำระค่าโดยสารในระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 2 สาย และ รถโดยสารประจำทาง ขสมก.(ที่มีระบบ E-Ticket) ภายในวงเงินรวมกัน 500 บาท/คน/เดือน”
ทั้งนี้ ภาครัฐได้เปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประเภทดังกล่าว นำบัตรฯ มาขึ้นทะเบียนเพื่อใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ในเวลา 11.00 – 20.00 น. ณ จุดขึ้นทะเบียนบัตรฯ ภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน ทุกสถานี และบัตรฯ ที่ขึ้นทะเบียนแล้วจะเริ่มใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป และสามารถนำบัตรฯ มาขึ้นทะเบียนได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 แต่สำหรับผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประเภท Hybrid 2 Chips ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไปนั้น จะสามารถนำบัตรฯ มาใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT ได้ทันที (เนื่องจากบัตรได้รับการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว) สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 0 2109 2345 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.30 น. เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th เฟซบุ๊คแฟนเพจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044