การท่าเรือฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning “คลองหัวลำโพงสวยใส ด้วยใจอาสา” ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.10

0
97

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนชุมชนโดยรอบการท่าเรือฯ และประชาชนที่มีจิตอาสา จัดกิจกรรม Big Cleaning “คลองหัวลำโพงสวยใส ด้วยใจอาสา” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีเรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร รองผู้อำนวยการ กทท. สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ณ คลองหัวลำโพง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย การร่วมกันเก็บขยะ การทำความสะอาด และปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณคลองหัวลำโพง การบำบัดน้ำเสียในคลองหัวลำโพง โดยการใช้น้ำหมักชีวภาพ (EM) จำนวน 200 ลิตร พร้อมเดินรณรงค์เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาแหล่งน้ำเพื่อการมีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวชุมชนฯ

นอกจากนี้ ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2561 การท่าเรือฯ ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ด้วยการสวมใส่เสื้อโทนสีเหลืองตลอดทั้งเดือน การประดับพระฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร รวมทั้งการปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 บริเวณโดยรอบอาคารที่ทำการการท่าเรือฯ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่าน สร้างร่มเงาให้ความร่มเย็นแก่ประชาชน อีกทั้งยังได้ร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณสำนักแพทย์และอนามัย ประตูตรวจสอบเขื่อนตะวันออกและตะวันตกให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะและเพิ่มความปลอดภัยแก่พนักงาน ผู้ใช้บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง