การรถไฟฯชวนนั่งรถจักรไอน้ำโบราณเที่ยวพิเศษ “ครอบครัวสุขสันต์ 12 สิงหาพาแม่เที่ยว” กรุงเทพฯ – นครปฐม – กรุงเทพฯ

0
164

การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟ โดยหัวรถจักรไอน้ำขบวนประวัติศาสตร์ เส้นทาง“กรุงเทพ–นครปฐม-กรุงเทพ” ในวัน 12 สิงหาคม 2561 พร้อมเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแบบไปเช้าเย็นกลับ
นางนวลอนงค์ วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ การรถไฟฯ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดเดินขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ไปยังเส้นทาง “กรุงเทพ–นครปฐม-กรุงเทพ” พร้อมกับเดินทางเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดนครปฐม แบบไปเช้าเย็นกลับ โดยโปรแกรมจะมีด้วยกัน 2 ประเภท คือ
1. เดินทางด้วยรถไฟอย่างเดียว ราคา 250 บาท มีอาหารว่างและนำ้ดื่ม
2. เดินทางด้วยรถไฟพร้อมแพ็คเกจท่องเที่ยวและอาหารเช้ากลางวัน คนละ 999 บาท พร้อมเดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ นมัสการพระปฐมเจดีย์ นั่งเรือชมคลองมหาสวัสดิ์ ล่องเรือชมสวน นาบัว และชิมของอร่อย ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระร่วงโรจนฤทธิ์ ศาลเจ้าพ่อปราสาททอง และพระศิลาขาว เป็นต้น โดยอัตรานี้รวมค่าตั๋วรถไฟ ค่ารถบัสปรับอากาศ นำท่านท่องเที่ยว, ค่าอาหารจำนวน 1 มื้อ เครื่องดื่ม อาหารว่าง บริการตลอดการเดินทาง, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง, ค่าประกันภัยในการเดินทาง พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ขบวนรถเที่ยวไปจะออกสถานีกรุงเทพ เวลา 08.00 น. หยุดรับ-ส่ง สถานีสามเสน บางซื่อ ตลิ่งชัน บางบำหรุ และสถานีนครปฐม ส่วนเที่ยวกลับรถไฟออกจากสถานีนครปฐม เวลา 16.30 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 18.20 น. ทั้งนี้ผู้โดยสารที่จะเดินทางกับขบวนรถดังกล่าว สามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเว็บไซต์ www.railway.co.th หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย