ทีม THE GLOW คว้ารางวัล “The best idea award ” ณ นครเซี่ยงไฮ้

0
363

นายณกฤต แสงอรุณ  นายภูริวัฒน์  อภิชิตพงศ์ชัย  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)วิทยาเขตระยอง ทีม THE GLOW คว้ารางวัล “The best idea award ” จากการแข่งขัน 2018 Asia Technical  Competition  ณ  โรงแรม Shanghai Marriott  Parkview  นครเซี่ยงไฮ้  สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันในรอบสุดท้ายประกอบด้วยตัวแทนจากมหาวิทยาลัยจากประเทศ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น และไทย รวมทั้งสิ้น 12 สถาบันการศึกษา  มีอาจารย์ จารุวัลย์ ไชยานุพงศ์  เป็นที่ปรึกษาทีม THE GLOW  เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงยินดี และขอชื่นชมกับนักศึกษาทุกท่าน