ทางต่างระดับแยกทางหลวงหมายเลข 33 – ด่านบ้านคลองลึก เปิดให้ปชช.สัญจรได้แล้ว!

0
951

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการก่อสร้างทางต่างระดับบนถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 33 – ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยทางต่างระดับดังกล่าวจะ เพื่อลดความแออัดการจราจรบริเวณสายหลัก สนับสนุนการจราจรบริเวณพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า จากการสำรวจสภาพการจราจรบริเวณจุดเชื่อมต่อโครงการถนนเลี่ยงเมืองสายแยกทางหลวง33-ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก)อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พบว่า บริเวณทางแยกมีปริมาณจราจร ค่อนข้างหนาแน่นส่งผลให้การสัญจรเป็นไปด้วย ความยากลำบากจำเป็นต้องมีการปรับปรุงทางแยก

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว ในการช่วยลดความแออัดของปริมาณการจราจรในบริเวณทางแยกในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และสนับสนุนโลจิสติกส์ รองรับการขนส่งสินค้า ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานยกระดับเปลี่ยนทิศทาง ที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และลดผลกระทบกับประชาชนให้มากที่สุด โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

รูปแบบที่ 1 สะพานยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 33 เป็นทางเชื่อมเข้าสู่ถนนเลี่ยงเมืองของโครงการถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 33 – ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก มุ่งสู่ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก

รูปแบบที่ 2 สะพานยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 33 เป็นทางเชื่อมออกจากถนนเลี่ยงเมืองของโครงการ มุ่งสู่เส้นทางหลัก ทางหลวงหมายเลข 33 ออกสู่อำเภออรัญประเทศ และมีทางเชื่อมบนพื้นราบมุ่งสู่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อเชื่อมโครงข่ายให้สมบูรณ์

ลักษณะของโครงการก่อสร้างสะพานยกระดับมีขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมเชิงลาด รวมความยาว 560 เมตร ชนิด SEGMENT พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณใต้สะพาน ระบบระบายน้ำ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเครื่องหมายจราจร

โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 306.792 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบผูกพันปี 2559-2561 ปัจจุบันเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้แล้ว