ทกท.เชิญลงทะเบียนใช้ระบบ e-Payment 1 ก.ย.61 ดีเดย์ให้บริการระบบ 15 ก.ย.61

0
188

ทกท.เชิญชวนผู้ใช้บริการลงทะเบียนใช้ระบบ e-Payment 1 ก.ย.61 เริ่มให้บริการใช้ระบบ  15 ก.ย.61 ชี้ช่วงทดลองใน 6 เดือนแรกจะให้บริการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวด้วยระบบเดิม และระบบ e-Payment ควบคู่กันไป

เรือตรี ทรงธรรม จันทประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายวิศวกรรม รักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่าขอเชิญชวนผู้ใช้บริการลงทะเบียนใช้ระบบ e-Payment ชำระค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า ค่าภาระตู้สินค้าขาออก และค่าบริการชั่งน้ำหนักตู้สินค้า ณ ประตูตรวจสอบสินค้าเขื่อนตะวันออกของท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จะเริ่มเปิดให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนในวันที่ 1 กันยายน 2561 และจะเริ่มใช้ระบบในวันที่ 15 กันยายน 2561 นี้ ซึ่งจะเป็นการทดลองใช้ในช่วง 6 เดือนแรก ทั้งนี้ ทกท. จะให้บริการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวด้วยระบบเดิม และระบบ e-Payment ควบคู่กันไป โดย กทท. จะออกใบเสร็จแบบย่อ ผู้ใช้บริการสามารถพิมพ์ได้เอง หลังจากทำรายการ e-Payment และผู้ใช้บริการสามารถนำมารับใบเสร็จตัวจริงได้ที่ Main Gate ทกท. ทั้งนี้ กทท. จะเพิ่มธนาคารทางเลือกในการให้บริการรับชำระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและจะดำเนินการประสานกรมสรรพากร เพื่อเปลี่ยนรูปแบบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากกระดาษเป็นอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

โครงการพัฒนาระบบ e-Payment เป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Port) ขานรับนโยบาย Thailand 4.0 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศด้วยนวัตกรรม โดยใช้ระบบ IT ในการบริหารจัดการ โดยการจัดส่งข้อมูลของลูกค้าจะอยู่ในระบบดิจิตอลทั้งหมด เป็นการลดขั้นตอนในการทำพิธีการตู้สินค้าขาออกที่ผู้ใช้บริการจะต้องนำตู้สินค้าผ่านประตูหลัก (Main Gate) เข้าไปในเขตรั้วศุลกากร ทกท. จากเดิมผู้ใช้บริการต้องเตรียมชำระอัตราค่าธรรมเนียมพาหนะผ่านท่า และอัตราค่ายกขนตู้สินค้าลงจากยานพาหนะ (Lift Off Charges) และค่าบริการชั่งน้ำหนักตู้สินค้า โดยมีเจ้าหน้าที่ของ กทท. ตรวจและรับชำระเงินหน้าประตู ซึ่งอาจเกิดปัญหาจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน การนำระบบ e-Payment จะช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงาน ลดเอกสารและประหยัดเวลา โดยผู้ประกอบการสามารถกรอกข้อมูลพิธีการตู้สินค้าขาออกลงในระบบ NSW (National Single Window) ได้ในทุกที่ที่มีโปรแกรมการใช้งาน โดยข้อมูลดังกล่าว จะผนวกรวมกับใบกำกับการขนย้ายสินค้าของกรมศุลกากร พร้อมเชื่อมโยงเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงให้กับระบบ e-Payment ซึ่งรถบรรทุกตู้สินค้าจะสามารถสแกนข้อมูลและผ่านเข้าประตูหลัก โดยไม่ต้องเสียเวลาจอดรอเพื่อชำระเงินหรือตรวจประเภทรถและตรวจสอบใบเสร็จผู้ใช้บริการเพียงบันทึกข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและหมายเลขตู้สินค้า ซึ่งระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลบริษัทฯ จากระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับระบบ CTMS เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการคำนวณค่ายานพาหนะผ่านท่า ค่ายกขนตู้สินค้าลงจากยานพาหนะ (Lift Off Charges) และค่าชั่งน้ำหนักตู้สินค้าแบบเบ็ดเสร็จ