AIS จัดสัมมนา Academy for Thais เพิ่มความรู้โลกดิจิทัลหนุนพัฒนาศักยภาพคนไทยทัดเทียมนานาชาติ

0
139

AIS ผนึกหลายองค์กรชั้นนำทั้งไทยแลเทศจัดสัมมนา “ฟรี” ภายใต้หัวข้อ “Academy for Thais” เพิ่มความรู้โลกดิจิทัลหนุนพัฒนาศักยภาพคนไทยทัดเทียมนานาชาติ 3 ต.ค.นี้ ณ Impact forum Impact เมืองทองธานี

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่าหลังจากตั้ง AIS Academy ขึ้นมา เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานใน AIS ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital นี้ วันนี้เราพร้อมที่จะนำ AIS Academy มาสู่คนไทยทุกคนแล้ว ในงานสัมมนา“ฟรี” ไม่มีค่าใช้จ่าย AIS Academy For Thais

งานสัมมนาดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือจากหลายองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศได้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธนาคารกสิกรไทยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นองค์กรที่มีแนวคิดและความเข้มแข็งด้านนี้เท่าทรานส์ฟอร์เมชั่น ภายในงานจะมีการเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการปรับมุมมองและเพิ่มความสามารถในการปรับตัวสู่โลกแห่งเทคโนโลยี

ทั้งนี้ Academy for ไทยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทุกภาคส่วนสามารถเข้ารับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและในระดับภาคธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆโดยงานสัมมนาครั้งนี้จะสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนในเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมั่นใจ โดยจะมีขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่ 9 ถึง 16 นาฬิกา Impact forum Impact เมืองทองธานีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดตามีายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ www.aisacademyforthais.com