พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างทชส. กับท่าเรือก่วนเหล่ย

0
260

เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ ร่วมลงนามกับ นาย หยวน หมิง เต้า รองผู้ว่าราชการเขตปกครองตนเองชนชาติไทสิบสองปันนา ในบันทึกความเข้าใจระหว่างท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน กับ ท่าเรือกวนเหล่ย ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาระบบขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างทั้งสองท่าเรือ ภายใต้กรอบความร่วมมือ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีขอบเขตความร่วมมือ ทั้งในด้านการอำนวยความสะดวกการให้บริการขนส่งสินค้าและตู้สินค้าทางแม่น้ำโขง และส่งเสริมด้านการตลาดและโครงการพัฒนาต่างๆ ระหว่างท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนและท่าเรือกวนเหล่ย อันจะนำมาซึ่งการสร้างและพัฒนาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ร่วมกัน โดยมีผู้บริหารท่าเรือสิบสองปันนา และผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ ณ โรงแรม Ramada Plaza Xishuangbanna เมืองเชียงรุ่ง เขตปกครองตนเองชนชาติไทสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน