เชิญร่วมสัมมนา Welding and Inspection Forum # 3 วันที่ 24 พ.ย.2561

0
194

สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานสัมมนา Welding and Inspection Forum # 3 ในงาน METALEX 2018 ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน  2561  เวลา 12.30 – 15.30 น.  ณ ห้อง  MR 212  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา) สัมมนาฟรี รับเพียง 50 ท่าน รศ.ดร. บรรเลง ศรนิล ประธานคณะกรรมการ Governing Board สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย และประธาน ANB-Thailand กล่าวต้อนรับและเปิดงาน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2555-2512 E-mail : wit@Op.kmutnb.ac.th หรือ FB : wit anbthailand