“ขอโทษ-ตั้งคณะกรรมการสอบ”…แล้วก็จบหรือ?

0
79

หลังเกิดเรื่องงามหน้ากรณีมีผู้โดยสารร้องเรียนผ่านโลกโซเลียลถึงความล่าช้าถึงสองโมงครึ่งของเที่ยวบินTG971 ซูริค-กรุงเทพฯปมฉาวคณะนักบินที่โดยสารกลับไม่ได้นั่งในชั้นธุรกิจกระทั่งผู้โดยสารต้องยอมสละที่นั่งให้ จนกลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าในโลกโซเซียลแล้วนั้น

ล่าสุด ดีดีบินไทย ออกโรงแถลงขอโทษผู้โดยสาร พรัอมเรียกผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการตามระเบียบของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะกำหนดมาตรการป้องกัน เพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตนในฐานะผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว และไม่ได้นิ่งนอนใจ เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องร้ายแรง และกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร จึงได้สั่งการให้เรียกผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการตามระเบียบของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะกำหนดมาตรการป้องกัน เพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต

“ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ผมขอแสดงความเสียใจและขออภัยต่อผู้โดยสารทุกท่าน ที่ทำให้ทุกท่านได้รับผลกระทบต่อการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นมืออาชีพ ทำให้เกิดความล่าช้า และขอโทษท่านผู้โดยสารที่ได้ผลกระทบโดยตรงจากการย้ายที่นั่ง ผมขอน้อมรับผิดต่อผู้โดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขณะนี้ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดมาตรการ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกในอนาคต”

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากผู้โดยสารได้ร้องเรียนผ่านสื่อว่า ได้รับการขอร้องให้เปลี่ยนที่นั่งโดยสารในชั้นเฟิร์สคลาสให้กับกลุ่มนักบินที่ขอโดยสารแบบ Deadhead pilot ทั้งที่จองตั๋วล่วงหน้าไว้แล้ว ซึ่งหากไม่เปลี่ยนที่นั่งนักบินจะไม่นำเครื่องบินขึ้น จนทำให้เที่ยวบินดังกล่าวเกิดความล่าช้ามาแล้วกว่า  2 ชั่วโมง