ทอท.เปิดให้บริการรถโดยสารรุ่นใหม่

0
139

ทอท.เปิดให้บริการรถโดยสารรุ่นใหม่สำหรับผู้โดยสารเปลี่ยนถ่ายสายการบิน ระหว่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานดอนเมือง 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กระทรวงคมนาคม เปิดให้บริการรถโดยสารรุ่นใหม่สำหรับผู้โดยสารเปลี่ยนถ่ายสายการบิน ระหว่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) – ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) (Airport Bus Link) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป โดยไม่คิดค่าบริการเพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ใช้บริการทั้ง 2 ท่าอากาศยาน
รถโดยสารรุ่นใหม่ที่นำมาให้บริการเป็นรถชานต่ำ (Low Floor) ขนาด 23 ที่นั่ง มีพื้นที่สำหรับวางสัมภาระโดยเฉพาะ รวมทั้งอุปกรณ์และระบบควบคุมการเดินรถที่ทันสมัย ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ประสงค์จะใช้บริการต้องนำบัตรโดยสารแสดงกับเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์ให้บริการ โดยสามารถขึ้นรถได้บริเวณหน้าชานชาลา ชั้น 2 บริเวณประตู 3 ทสภ. และบริเวณโถงผู้โดยสารขาเข้า อาคาร 1 บริเวณประตู 6 ทดม. ระหว่างเวลา 05.00 – 24.00 น. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทสภ. โทร. 0 2132 0360 และ ทดม. โทร. 0 2535 1247
ทอท. ในฐานะผู้ให้บริการท่าอากาศยานมีความมุ่งมั่นในการยกระดับการให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับรองรับการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานทุกคน ภายใต้คำขวัญ “ปลอดภัยคือมาตรฐาน บริการคือหัวใจ”